OM: Perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kehitettävä kokonaisvaltaisesti

5.6.2020

Vuosien 2017-2019 Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ulkopuolinen arviointi on valmistunut.

Arviointi: Demokratiapolitiikkaa sekä perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa on kehitettävä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti

Oikeusministeriö 4.6.2020 9.00
Uutinen

Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä on arvioinut vuosina 2017-2019 toteutettuja demokratiapoliittista toimintaohjelmaa sekä perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa. Arviointi suosittaa jatkamaan toimintaohjelmatyötä ja sitä koordinoivien verkostojen toimintaa valtioneuvostossa.

Tutkijaryhmän mukaan lukuisiin, lyhytkestoisiin hankkeisiin perustuvien toimintaohjelmien sijaan perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa ja demokratiapolitiikkaa olisi jatkossa syytä kehittää aiempaa pitkäjänteisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Arvioinnin mukaan demokratiapolitiikkaa ja perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa tulee käsitellä jatkossakin erillään. Arvioinnissa suositetaan vahvistamaan oikeusministeriön demokratiapolitiikan sekä perus- ja ihmisoikeuspolitiikan resursseja.

Tutkijaryhmä pitää kannatettavana pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman linjausta, jonka mukaisesti seuraava perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma painottuu perus- ja ihmisoikeusindikaattoreiden ja -seurannan kehittämiseen. Myös demokratiapoliittisen toimintaohjelmatyön jatkaminen siten kuin se pääministeri Marinin hallituskaudella on aloitettu saa arvioinnissa kannatusta.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus hyväksyi valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.2.2017 demokratiapoliittisen toimintaohjelman sekä perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017–2019. Oikeusministeriö valitsi joulukuussa 2019 tarjouskilpailun perusteella Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkijaryhmän arvioimaan toimintaohjelmat.

Demokratiapoliittisen toimintaohjelman 2017–2019 sekä kansallisen perus- ja ihmisoikeustoiminta-ohjelman 2017–2019 arviointi 

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Hanna Rönty, oikeusministeriö, puh. 02951 50035, etunimi.sukunimi@om.fi 

yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, puh. 02951 50348, etunimi.sukunimi@om.fi 

julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto, puh. 040 770 7282, etunimi.sukunimi@tuni.fi 

 

Oikeusministeriön verkkouutinen demokratiapoliittisen toimintaohjelman 2017-2019 loppuraportista
 

Oikeusministeriön verkkouutinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 toimeenpanosta
 

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2020-2023 oikeusministeriön verkkosivuilla
 

Kansallinen demokratiaohjelma 2025 oikeusministeriön verkkosivuilla