Ihmisoikeuskeskus vastasi YK:n kyselyyn koronapandemian ihmisoikeusvaikutuksista

2.7.2020

YK:n erityisraportoijat ja itsenäiset asiantuntijat pyysivät yhteisessä kyselyssään tietoja koronatilanteen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen Suomen tilanteen osalta.

Ihmisoikeuskeskus vastasi YK:n erityisraportoijien ja itsenäisten asiantuntijoiden yhteiseen kyselyyn COVID-19-pandemian aiheuttamista ihmisoikeusvaikutuksista. Vastausta varten Ihmisoikeuskeskus sai tietoja eduskunnan oikeusasiamieheltä, oikeuskanslerilta, lapsiasiavaltuutetulta, yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja tasa-arvovaltuutetulta. Koronatilanteen vaikutukset näyttävän näiden tietojen valossa kohdistuneen erityisesti lapsiin, vanhuksiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivujen COVID-19-teemasivustossa on lisätietoa koronapandemian vaikutuksista perus- ja ihmisoikeuksiin Suomessa. Ihmisoikeuskeskus on tehnyt yhteistyötä myös muiden maiden kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kanssa ja kerännyt tietoa koronatilanteeseen liittyvistä rajoitustoimista ja ohjeistuksista kansainvälisesti.

YK:n kysely ja eri maiden vastaukset YK:n ihmisoikeusvaltuuten verkkosivuilla (englanniksi)

Liitteet