YK - Hallitus antanut 2.4.2020 määräaikaisraportin KP-sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa

17.7.2020

Raportissa vastataan YK:n Ihmisoikeuskomitean esittämiin kysymyksiin. Raportti käsitellään komitean istunnossa 12.10. alkaen. Aineistoa voi toimittaa komitealle 14.9.2020 asti.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) ( International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR) sisältää säännöksiä muun muassa sanan-, yhdistymis- ja uskonnonvapaudesta sekä esimerkiksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereistä. Sopimus sisältää myös yleisen syrjintäkiellon, vähimmäiskriteerit kuolemanrangaistuksen käytölle sekä säännöksen vähemmistöihin kuuluvien oikeuksista.

Hallitus antoi Suomen 7. määräaikaisraportin huhtikuun alussa YK:n KP-komitealle (Ihmisoikeuskomitea). Raportti vastaa komitean 2019 esittämiin kysymyksiin. Myös Ihmisoikeuskeskus lausui kysymyslistan valmistelua varten ajankohtaisista teemoista.

Kts. UM:n sivulta kaikki hallituksen määräaikaisraportit KP-sopimuksen täytäntöönpanosta sekä niihin liittyvät komitean suositukset.

Raportti käsitellään komitean 130. istunnossa 12.10.2020 alkaen. Komitea antaa suosituksensa ja huomionsa 6.11.2020.

Kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat toimittaa komitealle raportin käsittelyyn liittyvää aineistoa 14.9.2020 mennessä.

Lue tarkemmat ohjeet YK:n raportin käsittelyistuntoon liittyvä aineisto-sivulta (EN) tai IOK:n KP-sivulta (FI) .

 

Ihmisoikeuskeskus lausuu raportin teemoista syyskuussa 2020.

 

Lue myös Ihmisoikeuskeskuksen aikaisemmat uutiset KP-raportoinnista

9.4.2019 Komitean kysymysluettelo julkaistu (tiivistelmä suomeksi) https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7643363

14.1.2019 IOK:n raportti komitealle kysymyslistaa varten https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5984785=7359533