FRA: Perusoikeusraportti - teknologia ja tietosuoja

22.7.2020

Toinen temaattinen osaraportti käsittelee teknologiaa ja tietosuojaa. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

FRA on julkaissut ensimmäisiä osioita laajasta Fundamental Rights Survey-tutkimuksestaan. Siinä tarkastellaan kattavasti ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä heidän perusoikeuksistaan eri elämänalueilla. Aineistoa kerättiin välillä tammikuu-lokakuu 2019 ja johtopäätökset perustuvat 35 000 ihmisen vastauksiin ympäri Eurooppaa, kattaen EU-maat (ml. Suomi), Pohjois-Makedonian ja Iso-Britannian.

 

Järjestyksessä toinen julkaistu raportti Your rights matter: Data protection and privacy kattaa tutkimustulokset koskien teknologiaa ja tietosuojaa. Raportti keskittyy kahteen näkökulmaan: tapaan ja ihmisten haluun jakaa henkilötietojaan sekä heidän tietoisuuteensa EU:n tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä. Muutamia nostoja raportista:

  • 41% vastaajista ei halua jakaa mitään henkilötietoja yksityisten yritysten kanssa, mikä on lukuna lähes kaksinkertainen verrattuna haluttomuuteen jakaa vastaavia tietoja julkisyhteisöön kuuluvien instituutioiden kanssa.
  • Vain noin 5% vastaajista suostuu jakamaan kuvansa ja sormenjälkensä yksityisten yritysten kanssa.
  • 72% tuntee puhelimensa yksityisyysasetukset, mutta 24% ei osaa tarkistaa applikaatioiden yksityisyysasetuksia.
  • 55% pelkää rikollisten ja muiden huijareiden pääsevän käsiksi heitä koskeviin henkilötietoihin.
  • Noin 30% on huolissaan mainostajien, yritysten ja muiden valtioiden hallintojen pääsystä käsiksi heitä koskeviin tietoihin ilman heidän tietoaan asiasta.
  • 69% vastaajista on tietoisia EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR).
  • vain 51% vastaajista on tietoisia, että heillä on oikeus päästä yritysten heitä koskeviin henkilötietoihin.

Yllä oleva linkki johdattaa itse raporttiin. Lisätietoa aiheesta myös täällä: https://fra.europa.eu/en/news/2020/how-concerned-are-europeans-about-their-personal-data-online