FRA: Perusoikeusraportti - turvallisuus ja rikollisuus

22.7.2020

Eurooppalaiset pelkäävät nettipankkiin ja henkilökohtaisiin tietoihin kohdistuvia petoksia ja väärinkäyttöä sekä terroristihyökkäyksiä. Raportti perustuu 35 000 eurooppalaisen haastatteluihin 27 EU-jäsenmaassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Makedoniassa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut kolmannen erillisen teemaraportin laajasta Perusoikeusraportistaan Fundamental Rights Survey.

Teemaraportissa tarkastellaan kattavasti ihmisten turvallisuuteen ja rikoksen uhriksi joutumiseen kohdistuvia huolia. Aineistoa kerättiin välillä tammikuu-lokakuu 2019, ja johtopäätökset perustuvat 35 000 ihmisen vastauksiin ympäri Eurooppaa, kattaen EU-maat (ml. Suomi), Pohjois-Makedonian ja Ison-Britannian.

Your rights matter: Security concerns and experiences -teemaraportti tarkastelee kansalaisten turvallisuuteen liittyviä huolia ja pelkoa joutua tiettyjen rikosten uhriksi. Tutkimuksen tulokset näyttävät, että:

  • Henkilökohtainen tieto – useimmat ihmiset (55%) ovat huolestuneita siitä, että rikolliset tai huijarit käyttäisivät väärin heidän verkossa olevia tietojaan. Samanaikaisesti kolmannes kansalaisista (30%) pelkää, että vieraan maan hallitus käyttäisi heidän tietojaan.

 

  • Verkossa tapahtuva maksuliikennepetos – neljännes eurooppalaisista (24%) on hyvin huolestuneita siitä, että heidän verkkopankkinsa tai maksukorttinsa tietoja käytettäisiin väärin. Yleisesti ottaen, vähemmän kuin yksi kymmenestä (8%) oli joutunut verkossa tapahtuvan maksuliikennepetoksen uhriksi edellisen viiden vuoden aikana. Kuitenkin suuria maakohtaisia eroja oli havaittavissa.​

 

  • Terrorismi – viidennes väestöstä (19%) on erittäin huolestunut joutumisestaan osalliseksi terroristihyökkäykseen. Maakohtaiset erot vaihtelevat Espanjan 52 prosentista Irlannin 3 prosenttiin.

 

  • Häirintä – kaksi viidestä (38%) on kokenut suoraa henkilökohtaista häirintää viimeisen viiden vuoden aikana. Verkkoympäristössä häirintää on kokenut 14% vastaajista. Monissa pohjois-Euroopan maissa, mm. Suomessa, yli puolet väestöstä on kokenut henkilökohtaista häirintää. Verkkohäirintä on yleisempää nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Saksassa, Ranskassa ja Suomessa verkkohäirintä on yleisempää kuin muualla (n. 20 % vastaajista kokenut).

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että eniten rikoksen uhriksi pelkäävät joutuvansa henkilöt, joilla matala koulutustaso tai vaikeuksia toimeentulonsa kanssa.

Taustatietoa

Teemaraportti on kolmas julkaisu sarjassa ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia perusoikeuksista.

Tässä sarjassa on aikaisemmmin julkaistu raportit: “What do fundamental rights mean for people in the EU?’ ja ‘Data protection and privacy’.

Tulokset on koottu vastauksista jotka n. 35.000 eurooppalaista antoivat perusoikeusviraston perusoikeuskyselyyn (FRA’s Fundamental Rights Survey). Mukana kyselyssä olivat kaikki 27 EU-maata, Pohjois-Makedonia ja Iso-Britannia. Suomesta kyselyyn vastasi 1048 henkilöä.

Kysely tehtiin tammikuusta lokakuuhun 2019.

Lisätietoamedia@fra.europa.eu(link sends e-mail) / Tel.: +43 1 580 30 878