YK; Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa käsittelevien Suomen määräaikaisraporttien tarkastelu vuonna 2021

18.9.2020

Suomen määräaikaisraporttien käsittely viivästyy YK:n komiteoissa COVID-19-pandemian vuoksi

 

 

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/1976; TSS-yleissopimus) sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 7 ja 8/1976; KP-yleissopimus) täytäntöönpanosta annettujen määräaikaisraporttien tarkastelu lykkääntyy vuoteen 2021.

Molemmat raportit oli tarkoitus käsitellä Genevessä lokakuussa 2020. COVID-19 -pandemiaan liittyvien poikkeusjärjestelyjen takia sopimusvalvontaelimet eivät tarkastele määräaikaisraportteja tämän vuoden aikana.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) ilmoituksen mukaan TSS-yleissopimuksesta annetun Suomen seitsemännen määräaikaisraportin käsittely on siirretty TSS-komitean 69. istuntoon, joka järjestetään alustavan arvion mukaan 15.2.-5.3.2021 välisenä aikana.

KP-yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetun seitsemännen määräaikaisraportin käsittely on siirretty ihmisoikeuskomitean tulevaan istuntoon vuonna 2021. Tarkemmat istuntoajat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Vuoden 2021 aikana tarkastellaan mahdollisesti myös Suomen yhdistetty viides ja kuudes määräaikaisraportti lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991/; LOS) sekä Suomen ensimmäinen raportti lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan (SopS 40 ja 41/2012; OPSC) täytäntöönpanosta.

Lisäksi loppuvuodesta 2020 annettava Suomen kahdeksas määräaikaisraportti kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1989; CAT) täytäntöönpanosta on tulossa tarkasteluun jo vuoden 2021 aikana.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (SopS 26 ja 27/2016, CRPD) täytäntöönpanosta vuonna 2019 annetun Suomen ensimmäisen määräaikaisraportin tarkastelun ajankohdasta ei ole vielä ennakkotietoa.

Määräaikaisraportit ovat luettavissa ulkoministeriön verkkosivuilla osoitteessa:

https://um.fi/yk-n-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset