Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Leena Leikas EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvostoon

6.10.2020

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Leena Leikas on valittu EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston varajäseneksi kaudelle 2020-2025. Suomen varsinaiseksi jäseneksi valittiin valtiosääntöoikeuden professori, Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen Tuomas Ojanen.

Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Leena Leikas valittiin heinäkuussa Wienissä sijaitsevan EU:n perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston (Management Board) varajäseneksi. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, joka on myös Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen kaudella 2020-2024.

Ihmisoikeuskeskus tekee aktiivista yhteistyötä EU:n perusoikeusviraston kanssa. Jäsenyydet hallintoneuvostossa tukevat osaltaan Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen tiivistä yhteyttä perusoikeusvirastoon. Hallintoneuvoston heinäkuussa päättyneellä kaudella Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio toimi sen jäsenenä vuodesta 2015 alkaen ja puheenjohtajana vuosina 2017-2020. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toimi hallintoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana kaudella 2010-2015.

EU:n perusoikeusvirasto tuottaa riippumatonta tutkimustietoa perusoikeuskysymyksistä EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille. Perusoikeusviraston tavoitteena on edistää perusoikeuksien täysimääräistä kunnioittamista kaikkialla EU:ssa. Perusoikeusviraston toimielimet ovat: johtaja (Michael O’Flaherty), hallitus, hallintoneuvosto ja riippumaton tieteellinen komitea sekä neljä temaattista yksikköä.

Hallintoneuvosto linjaa perusoikeusviraston ensisijaiset tehtävät, hyväksyy sen talousarvion ja valvoo viraston työtä. Hallintoneuvosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden nimeämistä riippumattomista jäsenistä, kahdesta EU:n komission jäsenestä sekä Euroopan neuvoston nimeämästä riippumattomasta jäsenestä.
 

Lisää aiheesta:

Perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenten esittelyt: https://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/management-board/members

Perusoikeusviraston sivut: http://fra.europa.eu/

Perusoikeusvirastosta oikeusministeriön sivuilla: https://oikeusministerio.fi/eu-n-perusoikeusvirasto-fra-