Oletko kokenut oikeudellisia ongelmia? - Pyydämme tarinoita ikääntyviltä

9.12.2020

Kirjoita meille vapaamuotoinen teksti, jossa kerrot viiden viimeisen vuoden aikana kokemistasi tai ikääntyvän läheisesi kokemista ongelmista. Vuoden 2020 lopussa käynnistyvässä tutkimuksessa kerätään tietoa ikääntyvien (yli 65-vuotias) oikeusongelmista ja pääsystä oikeuksiinsa.

Jos olet 65-vuotias tai vanhempi, olemme kiinnostuneita, minkälaisia oikeudellisia ongelmia sinulla on ollut ja miten olet yrittänyt saada niihin ratkaisua.

  • Onko oikeuksiasi loukattu esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotona, hoitolaitoksessa tai erilaisissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa tai koronapandemian vuoksi?
  • Onko asioistasi päätetty kysymättä sinulta?
  • Oletko joutunut kaltoinkohtelun, hyväksikäytön tai muun rikoksen uhriksi?
  • Onko sinulla ollut ongelmia tavaroiden ja palveluiden ostamisessa, velkojen perinnässä tai asumisessa?
  • Oletko hakenut apua ja jos, niin keneltä tai mistä (esimerkiksi perhe, ystävät, sosiaali- ja terveysalan viranomaiset, järjestöt, lakimiehet, tuomioistuin)?
  • Jos olet saanut apua niin kerro, kuka tai mikä taho on auttanut sinua?

Vuoden 2020 lopussa käynnistetään tutkimus ikääntyvien (yli 65-vuotias) oikeusongelmista ja pääsystä oikeuksiinsa. Siinä pyritään kartoittamaan, minkälaisia oikeudellisia ongelmia ikääntyvillä on ja ovatko he saaneet ratkaisuja ongelmiinsa. Kirjoita meille vapaamuotoinen teksti, jossa kerrot viiden viimeisen vuoden aikana kokemistasi tai ikääntyvän läheisesi kokemista ongelmista. Kirjoita myös, onko ongelma tullut ratkaistuksi ja jos, niin miten ratkaisuun on päädytty. Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä kirjoittajaa voida tunnistaa tutkimuksen tuloksia raportoitaessa. 

Toivomme kirjoituksiasi helmikuun 2021 loppuun mennessä osoitteeseen: oikeusongelmat@helsinki.fi tai postitse Kaijus Ervasti, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto.

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa haastattelemme osaa kirjoituksen lähettäneistä saadaksemme ikääntyntyvien oikeudellisista ongelmista yksityiskohtaisemman kuvan. Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ilmoita se kirjoituksesi lopussa ja liitä mukaan yhteystietosi.

Tutkimuksen toteuttavat Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden instituutti, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä Ihmisoikeuskeskus.

Tutkimushankkeen tiedote Helsingin yliopiston sivuilla

 

Lisätietoja

Kaijus Ervasti, dosentti, Helsingin yliopisto, 050 340 1455

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Hyvinvointioikeuden instituutin johtaja, Itä-Suomen yliopisto, anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

 

Kirjoituspyynnöt muilla kielellä: