YK:n ihmisoikeuspäivää vietetään 10.12.2020

9.12.2020

YK:n ihmisoikeuspäivän 2020 logo
YK:n ihmisoikeuspäivän 2020 logo

YK:n ihmisoikeuspäivää vietetään vuosittain 10.12. Päivän tavoite on muistuttaa niistä oikeuksista, joista nautimme päivittäin.

Tänä vuonna YK:n ihmisoikeuspäivän teemana on ”Recover better”. Teeman tavoitteena on kiinnittää huomiota globaalin koronakriisin jälkeisiin elpymistoimiin, joissa tulisi varmistaa ihmisoikeuksien edistäminen.

Ihmisoikeuspäivän teemaan liittyen ihmisoikeuksien edistämiseen on annettu neljä mahdollista keinoa:

  • Kaikenlaisen syrjinnän lopettaminen: Rakenteellinen syrjintä ja rasismi ovat lisänneet koronakriisin vaikutuksia. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä koronakriisin jälkeisessä maailmassa.
  • Eriarvoisuuden huomioiminen: Jotta koronakriisistä palautuminen onnistuisi, tulee kriisin aiheuttama eriarvoisuuden lisääntyminen huomioida elpymistoimissa. Eriarvoisuuden huomioiminen vaatii taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistämistä ja turvaamista.
  • Osallistumisen ja solidaarisuuden rohkaiseminen: Koronakriisi on koskettanut kaikkia. Yksityishenkilöillä, hallituksilla, kansalaisyhteiskunnalla, ruohonjuuritason yhteisöillä ja yksityisellä sektorillakin on rooli koronakriisin jälkeisissä elpymistoimissa, jotta kriisin jälkeinen maailma olisi parempi nykyisille ja tuleville sukupolville. On huolehdittava myös siitä, että haavoittuvimmissa asemissa olevat henkilöt saavat äänensä kuuluviin elpymistoimissa.
  • Kestävän kehityksen edistäminen: Kestävä kehitys on tärkeää niin ihmisille kuin maapallollekin. Ihmisoikeudet, YK:n Agenda 2030 ja Pariisin sopimus ovat kulmakiviä palautumiselle, joka ei jätä ketään jälkeen.

 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston video ihmisoikeuspäivälle 2020: https://www.youtube.com/watch?v=7nY2NrJLIlk

 

YK:n sivusto ihmisoikeuspäivästä: https://www.un.org/en/observances/human-rights-day