Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon alkuperäiskansojen maaoikeuksista

18.1.2018

YK:n alkuperäiskansaforumin logo
YK:n alkuperäiskansaforumin logo

YK:n alkuperäiskansaforumin (UNPFII) vuoden 2018 teemana on maaoikeudet. Ihmisoikeuskeskus vastasi ihmisoikeusinstituutioille osoitettuun kyselyyn.

 

Marraskuussa 2017 YK:n Alkuperäiskansaforumin sihteeristö pyysi kansallisia ihmisoikeusinstituutioita vastaamaan kyselyynsä alkuperäiskansojen maaoikeuksista, alueista ja luonnonvaroista.

 

Kyselyllä kartoitettiin tapoja, joilla forumin vuosittain annettavia suosituksia, YK:n vuonna 2007 hyväksytyn alkuperäiskansajulistuksen sisältöä sekä vuoden 2016 alkuperäiskansojen maailmankonferenssin lopputuloksia on pantu täytäntöön.

 

Alkuperäiskansaforumin teemana vuoden 2018 kokouksessa (16.-27.4.2018, forumin 17. istunto) on "alkuperäiskansojen kollektiiviset oikeudet maahan, alueisiin ja luonnonvaroihin".

 

YK:N yleinen alkuperäiskansasivusto (en)

 

Alkuperäiskansaforumin kotisivu (en)

Alkuperäiskansaforumin suositusten tietokanta (en)

 

YK:n alkuperäiskansajulistus (fi)

 

YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin kotisivu (en)

YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirja (en)

UM:n tiedote vuoden 2014 alkuperäiskansojen maailmankonferenssista (fi)

 

Saamelaisia erityisesti koskevat kansainväliset sopimukset ja julistukset (fi)(saamelaiskäräjien kokoama luettelo)

 

Liitteet