Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Romanipoliittisen ohjelman luonnoksesta

30.1.2018

Romanilippu
Romanilippu

Ihmisoikeuskeskus korosti lausunnossaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä vähemmistöjen oikeuksien huomioimista yhteiskunnassa yleisesti, mutta myös romaniyhteisön sisällä.

Ihmisoikeuskeskus antoi pyynnöstä lausunnon uuden Romanipoliittisen ohjelman (2018-2022) luonnoksesta.

Lausunnossaan IOK toi esiin ohjelman tärkeyden romanien yhdenvertaisuuden edistämiseksi. IOK otti esiin mm. aikaisemman ROMPO:n (2010-2017) sisältämien, mutta toteutumatta jääneiden keskeisten hankkeiden edistämisen, pukeutumiseen liittyvät ja työelämään vaikuttavat romanien sisäiset kysymykset sekä muutto- ja väistämisvelvollisuuden vaikutukset asumisjärjestelyihin ja yhdenvertaisuuteen.

IOK huomioi, että romanien kokeman syrjinnän käsittelyä usein vaikeuttaa romanien puutteellinen tietoisuus olemassa olevista oikeussuojakeinoista. Naisten, lasten, ikääntyneiden ja vammaisten sekä mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema romaniyhteisön sisällä vaatii erityistä huomiota yleisesti yhdenvertaisuuskysymyksissä mutta myös esimerkiksi osallistamisessa ja demokratiassa. Kaikki romanit eivät ole myöskään mukana yhdistyksissä, joten myös niiden ulkopuolisten kuulemiseen tulisi kiinnittää huomioita.

Lopuksi ihmisoikeuskeskus korosti kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten antamien suositusten täytäntöönpanon merkitystä. Mm. YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea (CERD) sekä YK:n TSS- ja CEDAW-komiteat ovat antaneet suosituksia romaneiden oikeuksien toteutumisen parantamiseksi.

 

Ympäristöministeriön ja ARA:n seurantaselvitys romanien asumisesta (2018)

 

Vähemmistövaltuutetun selvitys romanien syrjintäkokemuksista (2014)

 

Liitteet