Ihmisoikeuskeskus on huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta

5.2.2018

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Ihmisoikeuskeskus on kirjeessään 1.2.2018 oikeus- ja sisäministereille ilmaissut huolensa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta.

Ihmisoikeuskeskus on kirjeessään 1.2.2018 oikeus- ja sisäministereille ilmaissut huolensa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta.

Turvapaikkaprosessin eri vaiheissa ilmenee ongelmia, joista osa selittyy asiantuntevan oikeudellisen neuvonnan ja avun puutteella.

Monet turvapaikanhakijat eivät saa riittävästi tietoa oikeuksistaan vastaanottokeskuksissa eikä hakijoita aina ohjata oikeusavun piiriin.

Ihmisoikeuskeskus on kerännyt tietoa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja erityisesti oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun käytännön toteutumisesta viimeisen kahden vuoden aikana. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun on selvitetty.

Haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden tunnistaminen on puutteellista. Haavoittuvalla asemalla tarkoitetaan esimerkiksi ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä turvapaikanhakijoita sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan väkivallan uhreja. Heidän tunnistamisensa on tärkeää, sillä haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja oikeusavustajaan jo turvapaikkaprosessin ensimmäisessä vaiheessa.

Turvapaikka-asioissa oikeusavustajien enimmäispalkkio oikeusapulaissa on muutettu kiinteäksi työmäärästä riippumatta. Muutokset ovat johtaneet siihen, että asiamiehenä toimivalla lupalakimiehellä tai asianajajalla ei usein ole mahdollisuutta saada korvausta tekemästään työstä eivätkä palkkiot ole kohtuullisia työmäärään nähden. Tämä vaikuttaa olennaisesti turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksiin saada asiantuntevaa oikeudellista apua asiassaan.

Ihmisoikeuskeskus korostaa kirjeessään asiantuntevan oikeudellisen neuvonnan ja avun merkitystä tehokkaan ja oikeudenmukaisen turvapaikkaprosessin takeena. Vuoden 2016 lainmuutoksilla tätä oikeutta heikennettiin oikeusturvan kustannuksella.

Oikeusministeriö tiedotti elokuussa 2017 esittävänsä perusteellisen selvityksen laatimista turvapaikanhakijoiden oikeusavusta.

Ihmisoikeuskeskuksen mukaan valtioneuvoston rahoittaman selvityksen tulisi kattaa sekä julkisten että yksityisten oikeusavustajien edellytykset toimia avustajina kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Selvityksessä tulisi huomioida erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden oikeusavun tarpeet ja toteutuminen. Lisäksi tulisi selvittää onko asiantuntevia ulkomaalaisoikeudellisiin asioihin perehtyneitä oikeusavustajia saatavalla riittävästi eri puolilla Suomea.

 

Seuraa sosiaalisessa mediassa keskustelua turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta nimimerkeillä:

@FIN_NHRI

@ArkkipiispaEVL

@Pakolaisapu

@Pakolaisneuvo

@Amnestyfinland

 

Lisämateriaalia

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta (v.2016)

Oikeusministeri Häkkäsen tiedote: Turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään selvitys

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan täydentävä haku 1.2018 -Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelujen saatavuus ja laatu

 

Liitteet

Ihmisoikeuskeskuksen kirje ministereille turvapaikanhakijoiden oikeusturvaongelmista_1.2.18.docx (132 kB)

Ihmisoikeuskeskuksen kirje ministereille turvapaikanhakijoiden oikeusturvaongelmista_1.2.18.pdf (125 kB)

Muistio turvapaikanhakijoiden oikeusturvaongelmista_IOK_1.2.18.docx (49 kB)

Ihmisoikeuskeskuksen muistio_turvapaikanhakijoiden oikeusturvaongelmat_1.2.18.pdf (251 kB)

Ulkomaalaislain muutokset ja haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat_taustapaperi.docx (25 kB)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto_2016_turvapaikanhakijoiden oikeusturva.pdf (39 kB)

Ulkomaalaislainmuutokset ja haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat_taustatietoa.pdf (377 kB)