Ihmisoikeuskeskuksen lausunto liittyen digitaalisten palveluiden tarjoamiseen

1.3.2018

Saavutettavuusdirektiivi kaaviona
Saavutettavuusdirektiivi kaaviona

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (ns. saavutettavuusdirektiivi).

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Lakiluonnoksella on tarkoitus implementoida kansallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 2016/2102/EU (ns. saavutettavuusdirektiivi).
 

Ihmisoikeuskeskus pitää tärkeänä, että lakiluonnoksessa esitetään saavutettavuusdirektiiviin nähden soveltamisalan laajentamista vahvoihin sähköisiin tunnistuspalveluihin. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteet eivät toteutuisi kansallisella tasolla ilman esitettyä soveltamisalan laajentamista, koska Suomessa suurin osa käyttäjien vahvasta sähköisestä tunnistamisesta tehdään yksityisen sektorin tuottamilla tunnistuspalveluilla.

 

Lue lisää

Eduskunnan LATI-sivustolla tietoa saavutettavuusdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta sekä paljon siihen liittyvää aineistoa meiltä ja muualta, kirjallisuuslinkkejä ja kaikki eduskunnan käsittelyn asiakirjat.

Liitteet

  • Lausunto_IOK_24_2018.pdf (1.4 MB)
    Ihmisoikeuskeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.