Ihmisoikeuskeskus lausui EN:lle Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta

3.7.2018

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Euroopan neuvoston GREVIO-komitealle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli ns. Istanbulin sopimus astui Suomessa voimaan elokuussa 2015.

 

Sopimus painottaa ennaltaehkäisyä, mutta se sisältää runsaasti velvoitteita myös väkivallan uhrien suojelemiseksi ja väkivallan tekijöiden saattamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

 

Sopimusmääräysten täytäntöönpanoa seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (Group of experts on actions against violence against women and domestic violence, GREVIO).

 

Suomi raportoi keväällä 2018 ensimmäistä kertaa sopimuksen täytäntöönpanosta GREVIOlle.

 

Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2018 oman lausuntonsa GREVIOlle. Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus keskittyi viiteen aihealueeseen:

* nykyisten resurssien riittämättömyys sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin

* kansallisten toimijoiden ja rakenteiden puutteet ja mm. järjestöjen rooli täytäntöönpanossa ja sen seurannassa

* vähemmistöjen sekä niiden sisällä olevien vähemmistöjen asema

* lainsäädännön muutostarpeet sekä lain tulkintakäytännöt

* asenteet, kielenkäyttö, julkinen keskustelu ja mm. median ja julkisuuden henkilöiden vaikutusmahdollisuudet

 

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto sisältää myös suosituksia sopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi.

 

Ihmisoikeuskeskus viittasi lausunnossaan Suomen kansainvälisiltä sopimusvalvontaelimiltä saamiin suosituksiin (CEDAW 2014, CAT 2016 ja UPR 2017) sekä CEDAW-komitean keväällä 2018 yksilövalituksen perusteella antamaan ratkaisuun tapauksessa, joka koski perheväkivaltaa ja lapsen huoltoa. Lue lisää ko. tapauksesta täältä.

 

Myös useat muut toimijat ovat antaneet lausunnon sopimuksen täytäntöönpanosta. Kaikki annetut lausunnot löytyvät GREVIO:n verkkosivuilta.

 

Linkkejä

Istanbulin sopimus suomeksi

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018-2020

STM:n tiedote toimeenpanosuunnitelmasta sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisesta työstä

Istanbulin sopimuksen kotisivut (en, fr)

Liitteet