Ihmisoikeuskeskus lausui Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle

7.11.2018

Ihmisoikeuskeskus näkee Yhdenvertaisuusvaltuutetun resurssien ja toimivallan laajentamisen koskemaan myös työelämää tärkeinä kehityskohteina.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pyysi Ihmisoikeuskeskukselta lausuntoa Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018. Ihmisoikeuskeskus antoi lausuntonsa 5.11.2018.

 

Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus toteaa mm. että:

  • kansalaisten yhteydenotot Yhdenvertaisuusvaltuutetulle ovat lisääntyneet joka vuosi merkittävästi ja niitä tulee kaikkiin syrjintäperusteisiin liittyen.
  • Yhdenvertaisuusvaltuutetun eri toimintamuodot muodostavat kattavan kokonaisuuden, joiden avulla valtuutettu voi puuttua tehokkaasti syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta.
  • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaa vaivaa tehtäviin nähden liian vähäiset resurssit.
  • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltuuksien vakavin puute on se, että Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa yksittäisiin työelämän syrjintätapauksiin.

  • Ihmisoikeuskeskus tukee Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa esittämää suositusta yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen toteuttamiseksi yksilön oikeussuojan vahvistamiseksi niin, että Yhdenvertaisuusvaltuutetulle annettaisiin työsuojeluviranomaisten ohella toimivalta arvioida myös työelämässä tapahtuvaa syrjintää.

  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen ja Ihmisoikeuskeskuksen tärkeä yhteistyökumppani.

Linkki työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sivulle

Liitteet