Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ihmisoikeuskomitealle KP-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

14.1.2019

Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n ihmisoikeuskomitealle.

Ihmisoikeuskeskus antoi 21.12.2018 lausunnon YK:n ihmisoikeuskomitealle YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoon (KP-sopimus) liittyvistä teemoista. Lausunto on osa määräaikaisraportointia. Hallituksen raportin määräaika on vuonna 2020.

Lausunnossa IOK toi esiin mm. seuraavia teemoja:

 • General Information on the National Human Rights Situation
  • rakenteet, resurssit, kansalaisjärjestöjen tila, puuttelliset tiedot ihmisoikeuksista, negatiivinen yleisilmapiiri, vaikutusarviointien puutteet
 • Sami, Self Determination (art. 1, 26, 27)
  • saamelaisten oikeudet yleisesti sekä useat keskeneräiset uudistusprosessit
 • Freedom of Speech and Hate Speech (arts. 2, 19, 20 and 26)
  • suvaitsemattomuus, vihapuhe, viharikollisuus, vaihtoehtoiset totuudet ja vihaa lietsovat kampanjat verkossa
 • Access to Justice and Fair Trial (arts. 2, 14 and 24)
  • maahanmuuttajien ja vammaisten henkilöiden pääsy oikeuksiin, tiedon saanti ja henkilöstön koulutus
 • Non-discrimination (Arts 3 and 26)
  • työelämässä tapahtuvan syrjinnän poistaminen ja valvonta, digikuilu yhteiskunnassa
 • Violence against women and domestic violence  (Arts 2-3, 7 and 26)
  • resurssit, kansallinen valvontaelin, raportointi parlamentille, lapsen oikeudet perheväkivallan yhteydessä
 • Torture, cruel, inhuman or degrading treatment (Art 7)
  • translain uudistustarve, intersukupuolisten lasten leikkaukset, vanhusten laitoshoidon ongelmat, huostaanotettujen lasten lääkitseminen ja sosiaalitoimen resurssipula, pakkotoimet sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Liberty and security of persons and treatment of persons deprived of their liberty (Arts  9-10)
  • alaikäisten vankien ja tutkintavankien sijoittaminen
 • Right to Privacy (art. 17)
  • tiedustelulainsäädännön valvonta, vammaisten henkilöiden yksityisyys
 • Freedom of Religion (art. 18)
  • asepalveluksesta vapauttaminen vakaumuksen perusteella
 • Rights of the child (arts. 7, 24 and 26)
  • alaikäisten avioliitot, lasten ja nuorten seksuaalinen häirintä ja väkivalta kouluissa
 • Right to participate (Art 25)
  • lasten ja nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen, digikuilun vaikutukset yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vammaisten henkilöiden erityistarpeet
 • National Minorities (Art 26 and 27)
  • vähemmistöjen näkyvyys yhteiskunnassa, oikeuksien toteutuminen, uudet vähemmistöt, kotoutuminen, vähemmistöjen sisäiset vähemmistöt

 

 Lisätietoa yksinkertaistetusta raportointimenettelystä

YK:n ihmisoikeusraportointi uudistuu. Suomi on osaltaan hyväksynyt yksinkertaistetun menettelyn KP-, TSS- ja CAT-sopimusten osalta.

Yksinkertaistetussa raportoinnissa valtion raportti on vastaus komitean toimittaman kysymyslistan (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR) kysymyksiin. Myöhemmin kuulemistilaisuudessa voidaan ottaa muitakin teemoja esiin.

Suomen KP- ja TSS-raporttien teemoista (LOIPR) päätetään komiteoissa

 • KP-sopimuksen osalta 4.3.2019 alkavassa istunnossa
 • TSS-sopimuksen osalta 11.3.2019 alkavassa istunnossa

Myöhemmin osallistuminen on mahdollista raportin antamisen jälkeen sekä ennen kuulemistilaisuutta. Niistä ajallaan lisätietoa.

Suomen vastauksen (raportin) määräaika on maaliskuussa 2020 molempien sopimusten osalta.

 

Linkki KP-komitean istuntokalenteriin, missä kaikki Suomea koskeva aineisto

 

IOK:n aiempi uutinen raportintimenettelyn uudistuksesta https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7051266

 

Liitteet