Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

14.1.2019

Suomen määräaikaisraportointi YK:lle on uudistunut KP- ja TSS-sopimusten osalta. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti IOK on antanut lausunnon List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten YK:n TSS-komitealle.

Ihmisoikeuskeskus antoi 21.12.2018 lausunnon YK:n TSS-komitealle YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) täytäntöönpanoon liittyvistä teemoista. Lausunto on osa määräaikaisraportointia. Hallituksen raportin määräaika on vuonna 2020.

Lausunnossa IOK toi esiin mm. seuraavia teemoja:

General information on the National Human Rights situation

 • rakenteet, resurssit, kansalaisjärjestöjen tila, puutteelliset tiedot ihmisoikeuksista, negatiivinen yleisilmapiiri, vaikutusarviointien puutteet, SOTE- ja alueuudistus

Prohibition of Discrimination (Art. 2)

 • syrjintä työelämässä, digitalisaation aiheuttama syrjintä, syrjintä urheilussa, koulutuksessa, terveydenhuollossa jne.

Right to Work & Just and Favourable Conditions of Work (arts 6 and 7)

 • vammaisten henkilöiden työllistyminen ja erilaiset työmarkkinoiden ulkopuoliset rakenteet

Right to Social Security (art 9)

 • sosiaaliturvan ja sosiaalisten etuuksien riittävä taso

Protection of Family (art 10)

 • naisiin kohdistuva väkivalta, lapsen oikeudet perheväkivallan yhteydessä, lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja väkivalta, lastensuojeluhenkilöstön resurssit

Right to adequate standard of living (art 11)

 • lapsiköyhyys, nuorten miesten syrjäytyminen, vammaisten henkilöiden riittävä toimeentulo ja asiakaspalvelumaksujen määrä ja taso

Right to health (art 12)

 • translain uudistustarpeet ja intersukupuolisten lasten leikkaukset, koulujen sisäilmaongelmat, vähemmistökieliset terveyspalvelut, huostaanotettujen lasten mielenterveyspalvelut maantieteellisesti syrjäisillä alueilla, yleisesti mielenterveyspalvelujen saatavuus, seksuaali- ja sukupuolikasvatus ja ko. oikeuksien toteutuminen, turvapaikanhakijoiden ja ns. ”paperittomien” terveydenhuolto, vanhusten ja vammaisten henkilöiden palveluiden henkilöstön riittävyys ja ammattitaito, omaisiaan hoitavat henkilöt ja heidän oikeutensa

Right to Education (art 13)

 • maksuton yhdenvertainen perusopetus ja koulujen päätöksenteon lainmukaisuus

Right to Culture and Science (art 15)

 • vähemmistöjen ja alkuperäiskansan, heidän kielensä ja kulttuurinsa näkyvyys yhteiskunnassa, opetusmateriaaleissa, mediassa, viranomaistoiminnassa

Hyvänä käytäntönä mainittiin lausunnossa SERI-tukikeskus.

 

Lisätietoa yksinkertaistetusta raportointimenettelystä

YK:n ihmisoikeusraportointi uudistuu. Suomi on osaltaan hyväksynyt yksinkertaistetun menettelyn KP-, TSS- ja CAT-sopimusten osalta.

Yksinkertaistetussa raportoinnissa valtion raportti on vastaus komitean toimittaman kysymyslistan (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR) kysymyksiin. Myöhemmin kuulemistilaisuudessa voidaan ottaa muitakin teemoja esiin.

Suomen KP- ja TSS-raporttien teemoista (LOIPR) päätetään komiteoissa

 • KP-sopimuksen osalta 4.3.2019 alkavassa istunnossa
 • TSS-sopimuksen osalta 11.3.2019 alkavassa istunnossa

Myöhemmin osallistuminen on mahdollista raportin antamisen jälkeen sekä ennen kuulemistilaisuutta. Niistä ajallaan lisätietoa.

Suomen vastauksen (raportin) määräaika on maaliskuussa 2020 molempien sopimusten osalta.

 

Linkki TSS-komitean istuntokalenteriin, missä kaikki Suomea koskeva aineisto

 

IOK:n aiempi uutinen raportointimenettelyn uudistuksesta https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7051266

Liitteet