Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle roolistaan SDG:n täytäntöönpanossa

4.4.2019

Lausunto käsitteli ihmisoikeuskasvatusta sekä vammaisten henkilöiden syrjintää.

Ihmisoikeuskeskus lausui pyynnöstä YK:lle Ihmisoikeusvaltuutetun kesäkuussa 2019 valmistuvaan raporttiin kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) tärkeästä roolista kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) 2030 agendan täytäntöönpanossa.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto keskittyi 4.7.1. indikaattorin ihmisoikeuskasvatuksen osioon sekä 10.3.1. indikaattorin kattamaan vammaisten henkilöiden syrjintään.

 

Liitteet