Ihmisoikeuskeskus lausui YK:lle kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanon puutteista

2.7.2019

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa valvovalle CAT-komitealle. Lausunto on tarkoitettu List of Issues Prior to Reporting-asiakirjan valmistelua varten osana Suomen määräaikaisraportointia.

Ihmisoikeuskeskus antoi 24.6.2019 lausunnon YK:n CAT-komitealle YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen (CAT-sopimus) täytäntöönpanoon liittyvistä teemoista. Lausunto on osa määräaikaisraportointia.

Lausunnossa IOK toi esiin mm. seuraavia teemoja:

 • General information on the National Human Rights situation
  • rakenteet, resurssit, kansalaisjärjestöjen tila, puutteelliset tiedot ihmisoikeuksista, yleisilmapiiri, vaikutusarviointien puutteet.
 • Ten Key Problems in Fundamental and Human Rights in Finland
  • Eduskunnan oikeusasiamiehen vuotuinen kooste ongelmista, jotka ovat tulleet ilmi kanslian käsittelemissä kanteluissa ja tarkastuksilla.
 • Violence against women and domestic violence
  • resurssit, kansallinen valvontaelin, raportointi parlamentille, uhrien tunnistaminen ja palvelut, lapsen oikeudet perheväkivallan yhteydessä, pakkoavioliitot, prosessien pitkät kestot.
 • “Honour” –based crimes
  • "kunnia"väkivalta sen eri muodoissa ja sen tunnistaminen.
 • Trafficking in human beings
  • ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja palvelut, uhrien oikeuksien toteutumisen ongelmat kuntatasolla, ihmiskaupan vastaisen koordinaatiojärjestelmän toimimattomuus, väliaikaiset oleskeluluvat, prosessien kesto.
 • Non-Refoulement and Access to Justice
  • turvapaikanhakijoiden ja vammaisten henkilöiden pääsy oikeuksiin, tiedon saanti ja henkilöstön koulutus.
 • Torture, cruel, inhuman or degrading treatment
  • translain uudistustarpeet ja intersukupuolisten lasten leikkaukset, mm. huostaanotettujen lasten mielenterveyspalvelut, yleisesti mielenterveyspalvelujen saatavuus, vammaisten henkilöiden henkilökohtainen avustaminen tahdonvastaisessa hoidossa, vapaudenriisto sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Liberty, security and treatment of persons deprived of their liberty
  • alaikäisten vankien ja tutkintavankien sijoittaminen, tutkintavankien terveydenhoito, vapautensa menettäneet vammaiset henkilöt, radikalisaatio mm. vankiloissa.
 • Rights of the child
  • erityisesti ulkomailla syntyneiden ja vähemmistöihin kuuluvien lasten seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen kouluissa.

Lausunnossa todettiin myös yleisesti ja joidenkin kohtien osalta erityisesti, että useat mainitut ongelmakohdat on sisällytetty kesäkuussa 2019 julkaistuun hallitusohjelmaan. Kuitenkaan hallitusohjelman toimeenpanosta, laajuudesta ja aikataulusta ei tässä vaiheessa vielä voida lausua tarkemmin.

 

Lisätietoa yksinkertaistetusta raportointimenettelystä

Suomi on osaltaan hyväksynyt yksinkertaistetun menettelyn KP-, TSS- ja CAT-sopimusten osalta.

Yksinkertaistetussa raportoinnissa valtion raportti on vastaus komitean toimittaman kysymyslistan (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR) kysymyksiin. Myöhemmin kuulemistilaisuudessa voidaan ottaa muitakin teemoja esiin.

Suomen CAT-raporttien teemoista (LOIPR) päätetään komiteassa 11.11.2019 alkavassa istunnossa.

Myöhemmin osallistuminen on mahdollista raportin antamisen jälkeen sekä ennen kuulemistilaisuutta. Niistä ajallaan lisätietoa.

Suomen vastauksen (raportin) määräaika on todennäköisesti marraskuussa 2020.

 

Linkki CAT-komitean istuntokalenteriin, missä kaikki Suomea koskeva aineisto

 

Liitteet