Ihmisoikeuskeskus lausui TOIMIA-verkoston suosituksesta iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä

23.1.2020

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIA:n ehdotukseen suositukseksi iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä.

Luonnoksen tiivistelmäosiossa ja kappaleessa kaksi todetaan, että omaisten ja läheisten tulisi osallistua palvelutarpeen arviointiin aina silloin, kun iäkäs henkilö sen sallii ja se on mahdollista. Ihmisoikeuskeskus muistuttaa lausunnossaan muun muassa, että kaikilla vanhuksilla ei ole omaisia tai läheisiä. Julkisella vallalla on velvollisuus järjestää palvelut ja tukitoimet siten, että henkilön pääsy niihin ei esty tai vaikeudu, vaikka tällä ei olisikaan omaisia apunaan.
Omaiset eivät välttämättä aina toimi iäkkään henkilön parhaaksi.

Iäkkäällä henkilöllä voi olla myös perusteltuja syitä haluta pitää yksityiset asiansa itsellään. Ei siis voida pitää automaationa sitä, että omaisen tai läheisen mukanaolo olisi poikkeuksetta toivottavaa tai paras ratkaisu iäkkään henkilön kannalta.

 

Liitteet