Ihmisoikeuskeskus lausui vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista

3.4.2020

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Opetushallitukselle vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista.

Tutkinnot ja niiden osat lähtevät ikääntyneiden ihmisten tarpeista ja niistä tavoista, joilla niihin voidaan vastata. Ihmisoikeuskeskus pitää tätä oikeana näkökulmana. Ammattitaitovaatimuksissa painotetaan monikulttuurista osaamista, kulttuurisia oikeuksia ja asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta. Nämä lähestymistavat edistävät opiskelijoiden – tulevien työntekijöiden – kykyä tehdä työtään asiakkaiden oikeuksia kunnioittaen ja turvaten.

Ihmisoikeuskeskus kuitenkin ehdottaa lausunnossaan, että kulttuuristen oikeuksien lisäksi opiskelijoilta edellytettäisiin myös muiden keskeisten perus- ja ihmisoikeuksien hallintaa. Muun muassa yksityiselämän suoja ja henkilökohtainen vapaus ovat käsitteitä, jotka olisi välttämätöntä hallita. Itsemääräämisoikeus on myös tärkeä osa-alue. Siitä on tutkintovaatimuksissa maininta, jonka mukaan opiskelijan tulee ”noudattaa toiminnassaan ammattieettisiä periaatteita erityisesti huomioidenmuistioireisen tai muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeuden.”

Tutkintovaatimuksissa olisi kuitenkin Ihmisoikeuskeskuksen mukaan käsiteltävä myös sitä, että itsemääräämisoikeuden tai muiden perusoikeuksien kunnioittaminen ei ole vain eettinen vaan myös juridinen kysymys ja että yksilön oikeudet ovat velvoittavia. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun itsemääräämisoikeutta tai muita perusoikeuksia rajoitetaan, kuten vanhuspalveluissa usein tehdään.