Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen YK:n kyselyyn koronapandemian ihmisoikeusvaikutuksista

3.7.2020

YK:n erityisraportoijat ja itsenäiset asiantuntijat pyysivät yhteisessä kyselyssään tietoja koronatilanteen vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskeskus antoi vastauksen Suomen tilanteen osalta.

Ihmisoikeuskeskus vastasi YK:n erityisraportoijien ja itsenäisten asiantuntijoiden yhteiseen kyselyyn COVID-19-pandemian aiheuttamista ihmisoikeusvaikutuksista. Vastausta varten Ihmisoikeuskeskus sai tietoja eduskunnan oikeusasiamieheltä, oikeuskanslerilta, lapsiasiavaltuutetulta, yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja tasa-arvovaltuutetulta. Koronatilanteen vaikutukset näyttävän näiden tietojen valossa kohdistuneen erityisesti lapsiin, vanhuksiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

YK:n kysely ja eri maiden vastaukset YK:n ihmisoikeusvaltuuten verkkosivuilla (englanniksi)

Liitteet