Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta

5.8.2020

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta.

Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus korostaa, että lisäpöytäkirjan jatkovalmistelussa ja siitä päätettäessä on huomioitava vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean, Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun ja vammaisjärjestöjen sitä kohtaan esittämä voimakas kritiikki.

Ihmisoikeuskeskus nostaa esiin muun muassa tarpeen vahvistaa tuetun päätöksenteon malleja, yksilön oikeusturvaa ja itsemääräämisoikeutta.

 

Liitteet