Ihmisoikeuskeskus lausui digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

5.8.2020

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista.

Ihmisoikeuskeskus arvioi työryhmän väliraporttia suhteessa YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteisiin.

Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus korosti, että vammaiset henkilöt on osallistettava työryhmän esittämien toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus nosti esiin tarpeen painottaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta läpileikkaavasti.