Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportista

16.9.2020

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n TSS-komitealle Suomen hallituksen määräaikaisraportin johdosta 31.8.2020. Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus käsittelee mm. yritysvastuukysymyksiä, alkuperäiskansojen oikeuksia, tasa-arvokysymyksiä sekä lasten, ikääntyneiden henkilöiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksia.

Ihmisoikeuskeskus käsittelee lausunnossaan TSS-komitealle mm. yritysvastuukysymyksiä ja eri väestöryhmien oikeuksia.

Yksi keskeinen havainto on se, että tietoa ei aina ole saatavilla haavoittuvassa asemassa olevista ihmisryhmistä, jolloin he helposti jäävät myös raportoinnin ulkopuolelle. Tai, vaikka tietoa olisikin, sitä ei välttämättä raportoida eteenpäin.

Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten ihmisten asema työelämän tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä on jäänyt huomioimatta hallituksen raportissa, vaikka siitä on saatavilla varsin kattavasti tietoa. Toisaalta systemaattista tietoa vammaisten henkilöiden pääsystä seksuaaliterveyttä koskevan tiedon ja palvelujen äärelle ei ole olemassa. Ja edelleen, hallituksen raportin lastensuojelua koskevasta osiosta puuttuvat huomiot vammaisista lapsista. Niinpä keskeiseksi kysymykseksi nouseekin se, miten tiedonkeruu ja toisaalta tiedon käyttö ohjaavat raportointia ja politiikkatoimia.