Kansainväliset katsaukset

på svenska     in English

Kansainväliset katsaukset 2015-2017

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus kokoaa yhteen ihmisoikeuksiin liittyviä uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia keskeisiltä kansainvälisiltä toimijoilta.

 

2017

3/2017

2/2017

1/2017

 

 

 

2016

6/2016 

5/2016

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016

2015:

1/2015 

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

 

Kotimaan katsaukset 2015-2017

Ihmisoikeuskeskuksen kotimaan katsauksia julkaistiin 2015-2017. Siinä koottiin yhteen kotimaata koskevia perus- ja ihmisoikeusuutisia.

2017

3/2017 (kesäkuu)

1-2/2017 (huhtikuu)

 

 

 

2016

6/2016

5/2016

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016

2015

2/2015

1/2015

 

 

 

 

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 2/2019 (2.5.2019)

Aiheina tällä kertaa muun muassa: Transsukupuolen vahvistamiseksi oltava oikeudellista sääntelyä, itsemääräämisoikeus, oikeus elämään ja itsemurha puntarissa, mitä lisäarvoa EU:n perusoikeuskirjasta? YK:n ihmisoikeusasiantuntijat huolissaan asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvän liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutuksista.

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2019 (25.2.2019)

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1/2019 on julkaistu. Katsauksen aiheita tällä kertaa mm. EIT:n vuoden 2018 tilastot ja kooste keskeisistä ratkaisuista julkaistu, uusi tutkimus Euroopan sosiaalisesta pilarista ja sosiaalisesta peruskirjasta (EN), pyrkimys turvata uskonnonvapautta johtikin välilliseen syrjintään (EUT) sekä uusi opas profiloinnista poliisi- ja rajaviranomaisille (FRA)

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 6/2018 (11.12.2018)

Katsauksen aiheita tällä kertaa: sananvapautta ei loukattu, kun profeetta Muhammedia pedofiiliksi kutsunut tuomittiin Itävallassa, transihmisten sterilisaatiovaatimus loukkaa oikeutta terveyteen, määräaikaisen oleskeluoikeuden saaneille pakolaisille ei voida myöntää pienempiä sosiaalihuoltoetuuksia kuin muille, YK:n ihmisoikeuskomitea julkaisi uuden yleiskommentin oikeudesta elämään.

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 5/2018 (10.10.2018)

Katsauksen aiheita tällä kertaa: abortin vastustajan sananvapauden rajoitukset olivat välttämättömiä, pitkäaikaisesti EU:n alueella oleskelevien tietoja ei tulisi kerätä viisumitietojärjestelmään ja huivikielto loukkasi KP-sopimusta.

Ihmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 4/2018 (10.9.2018)

Katsauksen aiheita tällä kertaa: biologisten vanhempien oikeuksien poistaminen ei loukannut perhe-elämän suojaa, USA:n lähtö ihmisoikeusneuvostosta ei yllätys, transsukupuolisuuden tautiluokitus muuttuu ja Espanjan korkein oikeus: YK:n sopimusvalvontaelimen päätös oikeudellisesti Espanjaa sitova.