Valtuuskunnan jäsenet 2020-2024 (asetettu 27.3.2020)

Nimi:

Anu Talus

Vaikutan (paikassa/virassa): 

Tietosuojavaltuutettu (valtuuskunnassa viran puolesta vuodesta 2020-)

Lyhyesti taustastani: 

Olen toiminut tietosuojavaltuutettuna syksystä 2020 alkaen. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, oikeustieteen tohtori ja varatuomari. Ennen nykyistä virkaani toimin apulaistietosuojavaltuutettuna tietosuojavaltuutetun toimistossa. Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena ja EU-erityisasiantuntijana.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Yksilöiden tietosuojaoikeudet erityisesti digitaalisessa maailmassa, henkilötietojen suojan ja julkisuusperiaatteen yhteensovittaminen, valtioiden rajat ylittävä henkilötietojen käsittely

Nimi:

Atik Ali

Vaikutan (paikassa/virassa):

Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy, toimitusjohtaja

Lyhyesti taustastani:

Olen Suomen Muslimiverkoston kokoonkutsujana. Vuosina 2018–2019 olen toiminut RADINET-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja vuodesta 2019 lukien Helsingin diakonissalaitoksen UNIT-palvelun ohjausryhmän jäsenenä.Tutkimuskohteisiini kuuluu islamin modernismi erityisesti silmällä pitäen sukupuolten välistä tasa-arvoa. Olen myös ulkoministeriön yhteydessä toimivan kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan jäsen.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Uskonnon ja omantunnon vapaus, sukupuoleen perustuvan syrjinnän ehkäiseminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen vankeuden täytäntöönpanossa.

Nimi:

Inga Angersaari

Vaikutan (paikassa/virassa):

Projektipäällikkö Tuumasta töihin-sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankkeessa (Diak) Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Lyhyesti taustastani:

Olen koulutukseltani tupla yhteiskuntatieteiden maisteri, esiopettaja ja sosiaalikasvattaja. Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä (Diakissa) Diakonia-ammattikorkeakoulussa Tuumasta töihin- sujuvat koulutuspolut toisella asteella - hankkeessa. Kasvoin ja elän kahden kulttuurin vaikutuspiirissä, sekä pää- ja romanikulttuurin parissa. Slogan, jota usein toistan on  "Harjoitus tekee mestarin ja mestarit harjoittelevat aina"

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Olen kaikesta kiinnostunut, sillä eri väestönosien ja ryhmien oikeudet heijastuvat toisiinsa. Erityisesti minua kiinnostavat lasten oikeudet.  

Nimi:

Laura Arikka

Vaikutan (paikassa/virassa):

Toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

Lyhyesti taustastani:

Olen toiminut eri ihmisoikeustehtävissä kolmannella sektorilla sekä erityisesti Suomen ev.lut. kirkossa viimeisen vuosikymmenen ajan: ihmisoikeustarkkailijana, -kouluttajana ja -asiantuntijana. Lisäksi tutkin väitöskirjaprojektissani Kirkkojen maailmanneuvoston kv-diplomatiaa ja ihmisoikeusperustaista vaikuttamistyötä. Tällä hetkellä tuen työssäni rakentavamman yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin kasvamista ja sitä myötä erilaisten ihmisten osallisuutta, ihmisten välisen luottamuksen vahvistamista sekä yhteiskunnallista resilienssiä.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Ihmisten yhdenvertaisuuden sekä kansanvallan ja oikeusvaltioperiaatteen tukeminen vahvistamalla erilaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä, yhteiskunnan ja Euroopan kehittämiseen. Oikeus katsomukseen ja uskontoon, Kirkkojen maailmanneuvoston ihmisoikeustoiminta. Israel ja Palestiinalaisalueet.

Nimi:

Anna Caldén

Vaikutan (paikassa/virassa):

Väliaikainen vapaaehtoiskoordinaattori  Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS:ssa Pohjanmaalla

Lyhyesti taustastani:

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja minulla on laaja kokemus työstä ihmisoikeuksien parissa. Olen aiemmin toiminut hallituksen puheenjohtajana suomenruotsalaisessa valtakunnallisessa vammaisten etujärjestössä SAMS:ssa. Minulla on siten osaamista eri vähemmistöjä koskevista ihmisoikeuksista, esim. äidinkielenään ruotsia puhuvista vammaisista henkilöistä. Olen ollut kunnallispoliitikko 16 vuotta ja erityisesti kysymykset koskien vammaisia henkilöitä, ovat lähellä sydäntäni. Työskentelen myös pohjoismaisten kysymysten parissa ja istun Vammaisalan pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Haluan työskennellä kaikkien ihmisten samanarvoisuuden puolesta, etupäässä vammaisten oikeuksien, naisten oikeuksien sekä kielellisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä minua kiinnostaa eniten, kuinka YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista toteutetaan käytännössä. Haluan myös varmistaa, että uusi vammaislainsäädäntö saatetaan Suomessa voimaan. Haluan tehdä töitä myös sen eteen, että kaikilla on turvattu toimeentulo ja torjua köyhyyttä.

Nimi:

Anca Enache

Vaikutan (paikassa/virassa):

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Lyhyesti taustastani:

Työskentelen kehittämispäällikkönä kansainvälisen toiminnan yksikössä Helsingin Diakonissalaitoksella. Yksikkö työskentelee moniperustaista syrjintää kohtaavien ihmisten ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa sekä ulkomailla, erityisesti Itä-Euroopassa ja Balkanin maissa. Muutamia keskeisiä painopisteitä työssä ovat: romanien oikeudet, romaninaisten oikeudet, vähemmistöjen oikeudet, paperittomien oikeudet, sosiaaliset oikeudet.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Romanien ja romaninaisten oikeudet, vähemmistöjen oikeudet, paperittomien oikeudet sekä sosiaaliset oikeudet.

Nimi:

Outi Haanperä

Vaikutan (paikassa/virassa):

Johtava asiantuntija, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Lyhyesti taustastani:

Olen ilmastokriisin vaikutuksiin ja hillintään perehtynyt ekonomisti (PhD).  Tällä hetkellä toimin johtavana asiantuntijana Sitran ilmasto- ja luontoratkaisut -tiimissä.   

Olen pitkän osan elämästäni asunut Isossa-Britanniassa, tehden väitöskirjan Sussexin yliopistoon ja sen jälkeen ympäristöekonomistin tehtävissä konsulttiyrityksessä Lontoossa. Olen myös asunut Indonesiassa, Nicaraguassa ja Ecuadorissa, tällä hetkellä jalat kuitenkin tukevasti Suomen kamaralla.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Maisterinopinnoissani Helsingin yliopistossa suoritin kansainvälisen oikeuden opintokokonaisuuden. Olen viimeisen 10 vuoden ajan perehtynyt ilmastokriisin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja minua erityisesti kiinnostaisi edistää ihmisoikeuksia ilmastokriisin sekä yritystoiminnan näkökulmista.

Nimi:

Kimmo Hakonen (valtuuskunnassa viran puolesta OKA:n edustajana 2012-2016 ja 2016-2020, nyt uudessa roolissaan)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Tiedusteluvalvontavaltuutettu (virkavapaalla oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön tehtävästä).

Lyhyesti taustastani:

Yhtenä punaisena lankana virkaurallani ovat olleet turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet. Olen päässyt tarkastelemaan noita toimivaltuuksia säädösvalmistelijan, opettajan, lainsoveltajan ja laillisuusvalvojan näkökulmista.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Yksilön perusoikeuksien (erityisesti yksityiselämän suojan) ja kollektiivisemman kansallisen turvallisuuden tasapainottaminen. Meikäläisissä oloissa kansallisen turvallisuuden ylläpitäminen on viime kädessä kansanvaltaisen oikeusvaltion ja sen perusoikeusjärjestelmän suojaamista.

Nimi:

Esa Iivonen (valtuuskunnassa myös 2016-2020)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lyhyesti taustastani:

Toimin Mannerheimin Lastensuojeluliitossa johtavana asiantuntijana vastuualueenani lasten oikeuksien edistäminen ja lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen. Peruskoulutukseltani olen juristi. Tällä hetkellä olen mukana mm. lapsenoikeusperustaisen kansallisen lapsistrategian sihteeristössä ja olen myös lapsiasianeuvottelukunnan jäsen. Vuosien varrella olen ollut mukana lukuisissa julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimielimissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet sekä perus- ja ihmisoikeuksien toimeenpanoon ja niiden toteutumisen seurantaan liittyvät kysymykset.  

Nimi:

Juuso Tuomas Aslak (valtuuskunnassa viran puolesta)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät

Lyhyesti taustastani:

Olen kolmannella kaudellani Saamelaiskäräjien jäsenenä, ja minut valittiin Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi helmikuussa 2020. Olen aikaisemmin toiminut Suomen Saamelaisnuoret ry:n hallituksen puheenjohtajana, YK:n alkuperäiskansojen nuorten liiton puheenjohtajana ja YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin yhteydessä toimineen alkuperäiskansojen globaalin koordinaatiotyöryhmän jäsenenä. Olen ollut myös monissa YK:n neuvotteluprosesseissa mukana, esimerkiksi EMRIP-mandaatin uudistamisneuvottelut, alkuperäiskansojen osallistumisoikeus YK:hon ja YK:n maailmankonferenssin loppudokumentin neuvottelut.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Alkuperäiskansojen oikeudet ovat minulle tärkeitä. YK:n alkuperäiskansojen julistus on syy siihen, miksi lähdin ensimmäisiin saamelaiskäräjävaaleihin mukaan.

Nimi:

Anu Juvonen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Toiminnanjohtaja, Demo ry

Lyhyesti taustastani:

Olen toiminut lähes 20 vuoden ajan kansainvälisen yhteistyön parissa, vahvalla ihmisoikeusfokuksella. 

Olen työskennellyt vuosia erityisesti kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön parissa sekä järjestösektorilla että virkamiehenä ja konsulttina. Vuodesta 2016 olen toiminut Demo ry:n toiminnanjohtajana. Toimin myös European Partnership fo Democracy:n ja Global Partnership for Multiparty Democracy - järjestöjen hallituksissa, sekä  kehityspoliittisessa toimikunnassa että kestävän kehityksen toimikunnissa 2020-2024.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Oikeusvaltiotematiikka, kansalais- ja poliittiset oikeudet (myös pandemian vaikutukset), haavoittuvissa asemissa olevien perus- ja ihmisoikeudet, ihmisoikeuksien ja demokratian synergia, kansainvälinen ulottuvuus, erityisesti EU-politiikka ja Agenda 2030 sekä UM:n linjaukset  ja selonteot.  

Nimi:

Marja Jylhä

Vaikutan (paikassa/virassa):

Gerontologian professori Tampereen yliopistossa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö.

Lyhyesti taustastani:

Minulla on lääkärikoulutus, mutta tutkimukseni yhdistää terveystutkimusta ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Toimin monitieteisen, noin 15-jäsenisen tutkimusryhmäni kanssa yhdessä ja tutkimme ikääntyvien terveyttä, toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, omaa toimijuutta jne, ja myös sitä, mitä väestön vanheneminen merkitsee yhteiskunnalle ja kuinka yhteiskunta siihen vastaa.  Olen mukana monissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja tutkimuspolitiikan hankkeissa. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Ikääntymisen kysymykset, kansainväliset ja maahanmuuttajien asiat, sukupuoleen liittyvät kysymykset sekä yleensä palveluja koskevat asiat, sekä ihmisoikeuksien teoreettiset, käsiteelliset ja juridiset keskustelut.

Nimi:

Laura Kalliomaa-Puha

Vaikutan (paikassa/virassa):

Tampereen yliopistolla sosiaalioikeuden opettajana ja tutkijana

Lyhyesti taustastani:

Olen erityisesti sosiaalisista oikeuksista innostunut tutkija, jotka opettaa tulevia sosiaalityöntekijöitä Tampereen yliopistossa. Olen tutkinut omaishoitoa ja viime aikoina miettinyt erityisesti omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Lastensuojelu, jälkikäteinen oikeusturva ja ihmisten pääsy oikeuksiinsa ovat työn alla juuri nyt - miten varmistetaan, että ihmiset saavat riittävän selkeästi tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja löytävät avun luo? Pitäisikö oikeudellisia asiakirjojakin ajatella toisin?

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Sosiaaliset oikeudet.  

Nimi:

Arto Kallioniemi (valtuuskunnassa myös 2016-2020)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Helsingin yliopiston kasvatustietellisessä tiedekunnassa uskonnon didaktiikan professori ja UNESCO-professori

Lyhyesti taustastani:

Olen pitkään toiminut opettajankouluttajana ja ollut kiinnostunut sekä tutkinut erilaisia pääasiassa katsomukselliseen yhdenvertaisuuteen ja katsomusaineisiin liittyviä kysymyksiä. Viime vuosina olen siirtynyt lähemmäs ihmisoikeuskasvatusta ja sen tutkimusta. Olemme yhdessä muun muassa Ihmisoikeuskeskuksen kanssa toteuttaneet Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusprojektia, jonka avulla olemme yrittäneet vahvistaa tietoisuutta ihmisoikeuksista kouluissa ja oppilaitoksissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Katsomuksenvapauteen ja katsomusopetukseen liittyvät kysymykset sekä ihmisoikeuskasvatus.

Nimi:

Sakris Kupila

Vaikutan (paikassa/virassa):

Seta ry, puheenjohtaja

Lyhyesti taustastani:

Olen lääketieteen kandidaatti ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Toimin parhaillaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävän ihmisoikeusjärjestö Seta ry:n puheenjohtajana. 

Minulla on monivuotinen kokemus valtakunnallisesta ja kansainvälisestä ihmisoikeustyöstä. Olen työskennellyt ihmis- ja perusoikeuksien parissa Setan lisäksi muun muassa Euroopan komission, Väestöliiton ja Amnesty Internationalin kautta.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Sukupuolten tasa-arvo, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet sekä seksuaalioikeudet, erilaiset terveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveysalan kysymykset erityisesti vähemmistönäkökulmasta.

Nimi:

Niina Laajapuro (valtuuskunnassa myös 2016-2020)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Ihmisoikeustyön johtajana Amnesty Internationalin Suomen osastossa

Lyhyesti taustastani:

Ihmisoikeudet ovat olleet vahvasti läsnä niin opinnoissani kuin työurallanikin. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja minulla on myös MBA-tutkinto. Olen työskennellyt Amnestyn Suomen osastossa eri tehtävissä kampanjoinnin, vaikuttamisen, tutkimuksen ja johtamisen parissa noin 20 vuoden ajan. Työssäni olen päässyt vaikuttamaan useissa suomalaisissa ihmisoikeusrakenteissa ja ollut perustamassa erilaisia järjestöverkostoja.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Naisiin kohdistuva väkivalta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä, pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet, verkkovalvonta sekä ihmisoikeuskasvatus, talous- ja sosiaalioikeuksia koskevat asiat, ilmastonmuutos ihmisoikeuskysymyksenä, kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän ja kansallisten ihmisoikeusrakenteiden kehittäminen ja rakenteelliset kysymykset.  

Nimi:

Janne Laukkanen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Suomen Juristiliitto

Lyhyesti taustastani:

Olen perus- ja ihmisoikeuksista laaja-alaisesti kiinnostunut juristi ja viestinnän ammattilainen. Päivätyössäni toimin Suomen Juristiliiton viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaavana johtajana. Olen myös Juristiliiton julkaiseman Lakimiesuutiset-lehden päätoimittaja. Luottamustehtävissäni toimin Ihmisoikeusvaltuuskunnan lisäksi Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) puheenjohtajana. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Olen erityisen kiinnostunut perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvästä viestinnästä. Kehitettävää ja vaalittavaa on erityisesti vähemmistöjen ja muutoin heikossa asemassa olevien oikeuksissa.  

Nimi:

Pirkko Mahlamäki (Valtuuskunnassa 2019-2020)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Vammaisfoorumi ry:n pääsihteeri

Lyhyesti taustastani:

Olen filosofian ja oikeustieteen maisteri, ja toimin Vammaisfoorumi ry:n pääsihteerinä sekä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan jäsenenä. Osallistuin YK:n vammaisyleissopimusta valmistelleen Ad hoc –komitean työhön Suomen delegaation asiantuntijajäsenenä. Olen myös mukana pohjoismaisessa vammaisalan yhteistyöverkostossa. Vammaiskysymykset ja tasa-arvon edistäminen ovat tärkeimmät teemat vaikuttamistyössäni. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Kohtuulliset mukautukset vammaisuuden perusteella, tasa-arvokysymykset, henkilökohtaisen avustajan työnantajuuden ja itsenäisen elämän edistäminen

Nimi:

Yrjö Mattila

Vaikutan (paikassa/virassa):

Omaishoitajaliitto ry:n juridinen konsultti, Suomen sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja, Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n varapuheenjohtaja

Lyhyesti taustastani:

Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti sekä varatuomari. Olen ollut ammattiyhdistyslakimiehenä 13 vuotta ja sen jälkeen Kelassa erilaisissa tehtävissä. Kelassa ollessani olin mukana monissa EU-rahoitteisissa kansainvälisissä avustusprojekteissa Itä-Euroopassa erityisalanani sairausvakuutus. Olen myös ollut lähes 30 vuotta Omaishoitajaliiton hallituksessa ja olen edelleen mukana omaishoitajien eurooppalaisen yhteisjärjestön Eurocarersin strategiatoimikunnassa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Sosiaali- ja terveysturva, sosiaalivakuutus. toimeentuloturva, työlainsäädäntö, kansainväliset sosiaaliset ihmisoikeussopimukset. Perustustuslain tulkinnat, perusturva ja sen taso Suomessa, toimeentuloturvan eri osa-alueet, vanhusten oikeudet, omaishoito, terveysturva, sosiaaliset ihmisoikeudet kv-sopimuksissa ja niiden soveltaminen Suomessa sekä Suomen pakolaispolitiikka.

Nimi:

Kaari Mattila (Valtuuskunnassa myös 2016-2020)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Ihmisoikeusliiton pääsihteerinä

Lyhyesti taustastani:

Olen toiminut pitkään ihmisoikeuksien parissa eri teemoissa ja rooleissa ja erilaisissa paikoissa: kansalaisyhteiskunnassa, yliopistolla tutkijana 

ja asiantuntijana ulkoministeriössä. Viime vuodet olen toiminut järjestöjohtajana ja keskittynyt vaikuttamaansen puolesta, että Suomi toteuttaisi ihmisoikeusvelvoitteensa. Olen myös FIDH:n (International Federation for  Human Rights) johtokunnan jäsen.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Kansallinen ihmisoikeuspolitiikka kokonaisuutena sekä se, miten sitä voisi vahvistaa, mm. taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen, syrjinnän sekä vakavan työhyväksikäytön kysymykset, sekä syrjinnän linkittyminen muihin ihmisoikeusongelmiin.

Nimi:

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Vanhuusoikeuden yliopistonlehtori ja Hyvinvointioikeuden instituutin johtaja Itä-Suomen yliopistossa, oikeustieteiden laitoksella.

Lyhyesti taustastani:

Väittelin dementoituvan henkilön oikeudellisesta asemasta Helsingin yliopistossa vuonna 2003. Olen perheoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa ja vanhuusoikeuden dosentti Lapin yliopistossa. Tällä hetkellä toimin osakonsortion johtajana tutkimushankkeissa, joissa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä sekä ikäihmisten kotisaattohoitoa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Ikäihmisiä erityisesti koskettavat oikeudelliset kysymykset niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista, ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten itsemääräämiseen ja yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseen liittyvät kysymykset.  

Nimi:

Kimmo Nuotio

Vaikutan (paikassa/virassa):

Rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Lyhyesti taustastani:

Toimin rikosoikeuden professorina Helsingin yliopistolla ja erityisesti tämän aihepiirin tiimoilta olen tullut jonkin verran harrastamaan myös perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä. Oma kiinnostukseni on ollut jonkin verran teoreettista pikemmin kuin aivan käytännöllistä. Olen ollut mukana muun muassa kiinalaisten tutkijoiden kanssa harrastettavassa yhteistyössä. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Rikosoikeuteen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvät kysymykset, vihapuhe ja sananvapaus, Suomea laajemmin oikeusvaltiokysymykset ja oikeuskehitys sekä oikeuden liittyminen kestävään kehitykseen.   

Nimi:

Tuomas Ojanen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Valtiosääntöoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Lyhyesti taustastani:

Olen oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori, Turun yliopiston eurooppaoikeuden dosentti, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan puheenjohtaja (2015-2019 ja 2019-2022) sekä Suomen suhteen valitun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin sijaan toimiva ad hoc tuomari (2017-2020). Olen julkaissut useita tieteellisiä monografioita ja lukuisia artikkeleja ulkomaisissa ja kotimaisissa tieteellisissä julkaisuissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Kotimainen perustuslaki ja sen valvontajärjestelmät, kotimainen perusoikeusjärjestelmä; vertaileva valtiosääntöoikeus; Euroopan unionin oikeus, erityisesti sen perusoikeusjärjestelmä; kv. ihmisoikeussopimukset ja niiden valvontajärjestelmät. 

Erityisesti kiinnostuksen kohteina:  eri suojajärjestelmien keskinäissuhteet, ml. eri valvontajärjestelmien suhteet; perus- ja ihmisoikeuksien "yleiset opit"; yhdenvertaisuus- ja syrjintäkiellot; liikkumisvapaus; uskonnon ja omantunnon vapaus; yksityisyyden suoja/henkilötietojen suoja, ympäristöperusoikeus; oikeusturva; sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet.

Nimi:

Laura Okkonen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Senior Human Rights Manager, Vodafone Group Plc

Lyhyesti taustastani:

Olen työskennellyt informaatioteknologia-alalla hiukan yli 20 vuotta, ja erikoistunut yritys-ja ihmisoikeusasioihin siitä asti, kun YK:n ohjaavat periaatteet yrityksille ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi julkaistiin. Työssani olen erikoistunut alihankintaketjun ihmisoikeusasioiden (lapsityövoima, ihmiskauppa, työvoiman vastuullinen kohtelu) lisäksi myös seuraaviin alueisiin: yksityisyydensuoja, sananvapaus ja tasa-arvoisuus - eli miten taataan kaikille ihmisryhmille ikään ja sosioekonomiseen asemaan katsomatta oikeus ja pääsy informaatioon ja digitaalisiin palveluihin.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Yritykset ja ihmisoikeudet sekä COVID-19 ja ihmisoikeudet.

Nimi:

Natalia Ollus

Vaikutan (paikassa/virassa):

HEUNIn  johtaja

Lyhyesti taustastani:

Olen koulutukseltani oikeustieteen tohtori sekä valtiotieteiden maisteri. Perus- ja ihmisoikeuksia koskeva tutkimus- ja kehittämistoiminta on aina ollut keskeinen osa työtäni. Olen viime vuosina tutkinut etenkin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kokemaa hyväksikäyttöä ja työperäistä ihmiskauppaa. Olen työskennellyt ihmisoikeuskysymysten parissa myös kansainvälisesti, ml. Suomen YK-edustustossa New Yorkissa, YK:n rikos- ja huumausainejärjestö UNODC:ssa sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Rikoksen uhrien oikeudet, rikollisuuden sukupuoliytuneet vaikutukset sekä sen vaikutukset haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, oikeusvaltiokehityksen eri ulottuvuudet, ml. korruption torjunta.

Nimi:

Elina Pekkarinen (valtuuskunnassa viran puolesta 2019-)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Lapsiasiavaltuutettu

Lyhyesti taustastani:

Olen taustaltani lapsuuden ja nuorison tutkija ja Helsingin yliopiston dosentti sekä laillistettu sosiaalityöntekijä. Urallani olen toiminut useissa luottamustehtävissä lasten ja nuorten asioissa, kuten Lapsuudentutkimuksen seuran puheenjohtajana ja lastensuojelun asiantuntijajäsenenä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Lapsen oikeudet, nuorten oikeudet, marginalisaatio, rikollisuus, poikkeavuus.

Nimi:

Mikko Puumalainen (valtuuskunnassa viran puolesta 2019-)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Apulaisoikeuskansleri

Lyhyesti taustastani:

Olen koulutukseltani juristi (oikeustieteen tohtori, LL.M LSE:sta ja varatuomari). Väitöskirjani (2018) käsitteli EU- ja valtiosääntöoikeutta. Toimin vähemmistövaltuutettuna 2002-2007 ja apulaisoikeuskanslerina vuosina 2007-2014 sekä uudestaan vuodesta 2018 lähtien. Olen ollut muun muassa EU:n rasismin ja muukalaisvihan vastaisen seurantakeskuksen (2004-2007) sekä EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsen (2007-2010).

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Virkani puolesta perus- ja ihmisoikeuskysymykset yleisesti oikeusvaltiossa, mutta aiempaa erityisosaamista EU-valtiosääntöoikeudesta, ulkomaalaisoikeudesta ja yhdenvertaisuudesta. Nyttemmin erityisesti perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusvaltion turvaaminen kestävän kehityksen näkökulmasta kiinnostavat.  

Nimi:

Lea Rankinen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Paulig Oy

Lyhyesti taustastani:

Olen työskennellyt 18 vuotta yritysvastuun parissa kaupan, palveluiden ja elintarvikealalla vastaten vastuullisuuden strategisesta kehittämisestä, raportoinnista ja sidosryhmätyöstä. Vuodesta 2016 lähtien olen toiminut amfori -Trade with Purpose globaalin yrityvastuuverkoston hallituksessa. Minulla on lähes 15 vuoden kokemus työelämän- ja ihmisoikeuksien edistämisestä liiketoiminnassa, erityisesti globaaleissa hankintaketjuissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

UN Guiding Principles on Business and Human Rights, due diligence, ihmisoikeuksien kunnioittaminen liiketoiminnassa, ihmisoikeusperiaatteet, riskienhallinta ja vaikutusten mittaaminen sekä palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus.  

Nimi:

Maija Sakslin (valtuuskunnassa viran puolesta 2012-)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (vuodesta 2010)

Lyhyesti taustastani:

Olen koulutukseltani oikeustieteen lisensiaatti. Olen toiminut  Helsingin yliopistossa assistenttina sekä tutkijana kv. talousoikeuden instituutissa ja johtavana tutkijana KELAn tutkimusosastolla. Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana toimin 2010 - 2015. Oikeustieteen kunniatohtorin arvo 2019.

Minulla on ollut lisäksi lukuisia perustuslakiin, sen uudistamiseen, arviointiin ja muutoksiin sekä erityisesti sosiaaliturvaan liittyviä asiantuntijatehtäviä suomalaisissa ja eurooppalaisissa työryhmissä, asiantuntijakomiteoissa ja tutkimushankkeissa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Erityisesti perustuslaki ja perusoikeudet, sosiaaliturva sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välinen toimivallan jako.

Nimi:

Mirva Salminen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Tutkija, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI), Lapin yliopiston Arktinen keskus

Lyhyesti taustastani:

Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2010, pääaineena kansainvälinen politiikka ja erityisenä kiinnostuksen kohteena turvallisuustutkimus. Tämän jälkeen olen työskennellyt tutkija/asiantuntijana yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa julkaisten pääasiassa kyberturvallisuudesta ja turvallisuuden kaupallistumisesta. Politiikkatieteiden tieteenalaan kuuluva väitöskirjani digitalisaatiosta ja kyberturvallisuudesta Euroopan pohjoisilla alueilla valmistuu syksyn 2020 aikana.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Yhteiskunnan digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen liittyvät yhdenvertaisuus-, perus- ja ihmisoikeuskysymykset.  

Nimi:

Nitin Sood

Vaikutan (paikassa/virassa):

Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnittelija.

Lyhyesti taustastani:

Elämääni on pitkälti määrittänyt halu rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää maailmaa, minkä takia olen nuoresta iästä lähtien toiminut ihmisoikeuksien parissa. Olen opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja globaalia oikeutta Leidenin yliopistossa Alankomaissa sekä politiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Toimin aktiivisesti myös kansalaisyhteiskunnassa, jolla on mielestäni keskeinen rooli ihmisoikeuksien edistämisessä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ihmisoikeusteemat, kuten esimerkiksi rasisminvastainen toiminta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, digitaalinen väkivalta, datavinoumat ja tekoälyn vaikutus syrjintään sekä teknologian rooli globaalissa etelässä naisten poliittisten ja yhteiskunnallisten toimintavalmiuksien kehittämisessä.  

Nimi:

Kristina Stenman

Vaikutan (paikassa/virassa):

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lyhyesti taustastani:

Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1991. Olen työskennellyt Pakolaisneuvonta ry:ssa lakimiehenä ja toiminnanjohtajana. Olen toiminut tutkijana Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutissa ja YK:n ihmisoikeustoimikunnan erityisraportoijan avustajana. Vuosina 2007-2010 työskentelin Vaasan apualaiskaupunginjohtajana, sekä sisäministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä maahanmuuttojohtajana vuosina 2011-2016. Lisäksi olin kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 1996-2003, ja varapuheenjohtajana vuoteen 2007 saakka. Vuosina 2011-2016 toimin etnisen suhteiden neuvottelukunnan jäsenenä ja työvaliokunnan puheenjohtajana. Ennen siirtymistäni yhdenvertaisuusvaltuutetuksi toimin Pietarsaaren kaupunginjohtajana vuosina 2016-2020.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Syrjintään puuttuminen, yhdenvertaisuuden edistäminen ja lainsäädäntöön ja viranomaisten käytäntöihin vaikuttaminen.

Nimi:

Katariina Suomu

Vaikutan (paikassa/virassa):

Muistiliitto ry, toiminnanjohtaja

Lyhyesti taustastani:

Koulututustaustaltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiologi. Työurani olen pääosin toiminut erilaisissa kehittämis- ja johtotehtävissä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Muistisairaiden arkeen ja elämäntilanteisiin liittyvät kysymykset, heidän oikeuksiensa toteutumisen esteet ja toisaalta kansalaisyhteiskunnan kuten järjestöjen mahdollisuudet edistää ihmisoikeuksia sekä yhdenvertaisuuskysymykset ja vähemmistöjen oikeudet.

Nimi:

Leena Suurpää

Vaikutan (paikassa/virassa):

Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalot

Lyhyesti taustastani:

Olen nuorten, sukupolvisuhteiden ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija. Olen toiminut 1990-luvun puolivälistä lähtien monitieteisellä nuorisotutkimuksen kentällä, jossa erityisenä intressinäni on ollut nuorten oikeuksien toteutumiseen liittyvät ilmiöt ja kysymykset, katsottiinpa palveluita ja viranomaisympäristöjä tai kansalaisyhteiskuntaa, vapaa-aikaa ja ihmissuhteita. Väitöskirjani ja sen jälkeinen tutkimustyöni on koskenut nuorten ohella monikulttuurisuutta ja syrjintää/ syrjimättömyyttä, erityisenä fokuksena arkipäivän rasismi. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Nuoret, perheet, sukupolvisuhteet, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, kansalaisyhteiskunta.

Nimi:

Antti Teittinen (valtuuskunnassa jo 2016-2020)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Tutkimuspäällikkö Kehitysvammaliitossa, vammaistutkimuksen dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa, erityiskasvatuksen dosentuuri Helsingin yliopistossa.

Lyhyesti taustastani:

Tutkijanurani Jyväskylän yliopistossa ja Kehitysvammaliitossa on koskenut keskeisesti vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia. Olen ollut Suomen Vammaistutkimuksen Seuran puheenjohtaja. Lisäksi olen osallistunut aktiivisesti Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja Vammaisten ihmisoikeuskomitean työskentelyyn kaudella 2016-2020, mm. seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Minulla on myös kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistyön kokemusta vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja aihepiirin tieteellinen tutkimus osana yleisempää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Myös perus- ja ihmisoikeuspolitiikan tutkimus.  

Nimi:

Astrid Thors (valtuuskunnassa 2012-2014)

Vaikutan (paikassa/virassa):

Kulttuuri- ja opetuslaitosten elimissä, muutamassa kansainvälisessä järjestössä

Lyhyesti taustastani:

Olen varatuomari ja olen toiminut juristina kunnallisalalla. Olin MEPPinä vuosina 1996-2004, sitten eduskunnassa vuoteen 2013. Olen toiminut myös maahanmuutto- ja eurooppaministerinä sekä ETYJ:n vähemmistövaltuutettuna. Vuosina 2011-2013 olin kansainvälisten ihmisoikeusasian neuvottelukunnan puheenjohtaja ja siten myös valtuuskunnan jäsen. Samoin olen ollut perustusvaliokunnan jäsen eduskunnassa.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Vähemmistökysymykset, digitalisaatio ja ihmisoikeudet, ihmisoikeuspuolustajien asema, rule of law -kysymykset, ulkomaalais- ja kotouttamisasiat.  

Nimi:

Jukka Viljanen

Vaikutan (paikassa/virassa):

Tampereen yliopiston julkisoikeuden professorina.

Lyhyesti taustastani:

Olen tehnyt pitkään ihmisoikeustutkimusta. Olen väitellyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintaperiaatteista vuonna 2003 Tampereen yliopistosta ja toiminut sen jälkeen tutkimus- ja opetustehtävissä Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Olen opettanut niin kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää kuin kotimaista systeemiä. Parhaillaan vedän nuorten osallistumisen esteitä tutkivaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ALLYOUTH hanketta ja toimin EU-rahoitteisessa Global Digital Human Rights Network verkostossa. 

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytäntö, kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja niiden valvontajärjestelmät, perusoikeuksien yleiset opit, sananvapaus ja digitaalinen media, tiedustelutoimintaan liittyvät perus- ja ihmisoikeuskysymykset, ympäristöperusoikeus ja nuorten osallistumisoikeuksiin liittyvät kysymykset.

Nimi:

Päivi Topo

Vaikutan (paikassa/virassa):

Vanhusasiavaltuutettu

Lyhyesti taustastani:

Olen valtiotieteen tohtori ja dosenttina Jyväskylän ja Helsingin yliopistossa. Erikoisalaani on sosiaaligerontologia eli ikääntymisen ja vanhuuden yhteiskuntatieteellinen tutkimus.  Olen toiminut erilaisissa tutkimustehtävissä kuten akatemiatutkijana ja erikoistutkijana THL:ssä, ETENEn pääsihteerinä sekä Ikäinstituutin johtajana.

Perus- ja ihmisoikeusosaamisesi erityisalueet ja/tai erityiset kiinnostukseni kohteet:

Erityisesti minua kiinnostaa iäkkäiden perusoikeuksien toteutuminen silloin, kun he tarvitsevat paljon muiden apua ja palveluita päivittäisen elämänsä tueksi. Tätä aluetta tunnenkin tutkijantyöni kautta. Oikeus ulkoilla kuuluisi minusta olla kaikilla ihmisillä riippumatta heidän omasta kyvystään lähteä ulos kodistaan tai palveluasumisestaan. Tähän liittyy laajemminkin kysymykset osallisuudesta ja oikeudesta terveyden edistämisen mahdollisuuksiin, joita tunnen jonkun verran.  Teknologian käyttöön liittyvien eettisten kysymysten tarkastelua olen myös tehnyt jo pitkään ja teknologisen ympäristön nopea muutos on nostanut esiin tarpeen vähentää digitaalisuuteen liittyvää syrjäytymistä esimerkiksi peruspalveluista.