Ensimmäinen Suomen kansallinen perusoikeusbarometri julkaistu

21.6.2021

Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön teettämän perusoikeusbarometri-tutkimuksen mukaan kaikista vastaajaryhmistä vähintään 94 prosenttia on sitä mieltä, että ihmisoikeudet ovat tärkeitä luotaessa reilumpaa yhteiskuntaa Suomessa.

Perusoikeusbarometri-tutkimushanke on osa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 toimeenpanoa. Ihmisoikeuskeskus ja oikeusministeriö vastasivat tutkimushankkeen toteuttamisesta. 

Perusoikeusbarometri tarjoaa tietoa koko väestön, vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden sekä kielivähemmistöjen (venäjän-, arabian- ja ruotsinkieliset) näkemyksiä ja kokemuksia perus- ja ihmisoikeuksista. Nyt julkaistuun raporttiin on koottu läpileikkaus perusoikeusbarometrin tuloksista kaikkien eri vastaajaryhmien osalta.

Perusoikeusbarometrin mukaan kaikista vastaajaryhmistä vähintään 94 prosenttia on sitä mieltä, että ihmisoikeudet ovat tärkeitä luotaessa reilumpaa Suomessa.

Perusoikeusbarometrista käy ilmi, että vastaajaryhmät suhtautuvat kielteisimmin siihen, että naapurissa asuisi romani tai maahanmuuttaja Somaliasta. Positiivisimmin vastaajat suhtautuvat siihen, että naapurissa asuisi vammainen henkilö.

Vammaiset ja toimintarajoitteiset vastaajat erottuvat muista vastaajaryhmistä muun muassa siinä, että heistä 52 prosenttia on samaa tai vahvasti samaa mieltä väitteestä, että valtavirran puolueet ja poliitikot eivät välitä vastaajan itsensä kalaisista ihmisistä.

Asioidessaan julkishallinnon tai paikallisten viranomaisten kanssa vastaajat kertovat kokeneensa ongelmalliseksi muun muassa pitkän käsittelyajan, vaikeuden löytää tietoa ja sen, ettei tarvittavaa palvelua tai tietoa ollut saatavilla internetissä.

Perusoikeusbarometri kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.

Suomi on vuosien saatossa saanut useilta kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusten valvontaelimiltä suosituksia liittyen parempaan tiedonkeruuseen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Erityistä huomiota valvontaelimet ovat kiinnittäneet tarpeeseen kerätä väestöryhmittäin tarkasteltua tietoa oikeuksien toteutumisesta. Perusoikeusbarometri vastaa omalta osaltaan tähän tarpeeseen.

Perusoikeusbarometri-tutkimushankkeessa hyödynnettiin uudella tavalla yhteistyötä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa. Käytössä oli sama kyselypohja, jota perusoikeusvirasto (FRA) käytti omassa, kaikissa EU-jäsenmaissa toteuttamassaan Fundamental Rights Survey -tutkimuksessaan. Yhteistyön myötä saimme tutkimushanketta varten käyttöön perusoikeusviraston (FRA) Suomesta keräämän aineiston.

Lisätietoja Euroopan Unionin perusoikeusvirasto (FRA) Fundamental Rights Survey -tutkimuksesta: 

https://fra.europa.eu/en/project/2015/fundamental-rights-survey


Lisätietoja: asiantuntija Mikko Joronen, p. 09 432 3784, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi