Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15. pöytäkirja voimaan 1.8.2021

2.8.2021

Muutoksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittamiseen

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15. pöytäkirja tuli voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo aiheuttaa useita muutoksia siihen, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen voi valittaa.

Valittaminen Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) muuttuu:

  • Valitusaika lyhenee.
    • Valitusaika lopullisen kansallisen tuomion antamisesta lukien lyhenee nykyisestä kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Tätä sovelletaan vasta 1.2.2022 alkaen.  Jos lopullinen kansallinen tuomio on annettu ennen 1.8.2021, sovelletaan aikaisempaa kuuden kuukauden valitusaikaa.
  • Valituskriteerit tiukentuvat.
    • Tutkitavaksi ei enää oteta asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt merkittävää haittaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei siis enää käsittele vähäpätöisiksi luonnehdittavia asioita.
  • Kansallisen tuomoistuimen roolia korostetaan.
    • Väitetyt loukkaukset tulee käsitellä ensisijaisesti kansallisissa tuomioistuimissa. Näin korostetaan kansallisen tuomioistuimen asemaa suhteessa toissijaiseen ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn.

Pöytäkirja poistaa myös valitusasian osapuolten mahdollisuuden vastustaa jaoston päätöstä luopua toimivallastaan suuren jaoston hyväksi asioissa, joihin liittyy tärkeä yleissopimuksen tulkintaa koskeva kysymys tai joissa ratkaisu olisi mahdollisesti ristiriidassa EIT:n aiemman oikeuskäytännön kanssa.

Lisäksi pöytäkirjalla asetetaan EIT:n tuomariehdokkaille 65 vuoden yläikäraja.

UM:n tiedote

15. pöytäkirja englanniksi