Euroopan komissio on julkaissut toisen kertomuksensa oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa

22.7.2021

Euroopan komissio on 20.7.2021 julkaissut toisen kertomuksensa oikeusvaltioperiaatteesta EU:ssa. Kertomuksessa tutkitaan viime syyskuun jälkeen tapahtunutta kehitystä keskittyen neljään osa-alueeseen: oikeuslaitos, korruptiontorjunnan kehys, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus sekä muut hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontaan liittyvät institutionaaliset kysymykset. 

Lisäksi otetaan huomioon covid-19 -pandemian vaikutukset ja arvioidaan syvennetysti niitä ongelmia, joita on esitetty edellisessä kertomuksessa. EU-komissio tuo muun muassa seuraavia asioita esille liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen Suomessa:

  • Suomen oikeuslaitosta pidetään edelleen hyvin riippumattomana.
  • Suomea pidetään edelleen yhtenä EU:n ja koko maailman vähiten korruptoituneista maista. Valtioneuvosto hyväksyi 27. toukokuuta 2021 kattavan korruptionvastaisen strategian.
  • Lobbausta ei edelleenkään säännellä, mutta hallitus valmistelee lainsäädäntöä, jolla perustettaisiin avoimuusrekisteri.
  • Annetulla uudella erityislainsäädännöllä mediapalvelujen tarjoajat velvoitetaan asettamaan omistusrakennettaan koskevat tiedot julkisesti saataville.
  • Puuttuakseen naistoimittajiin kohdistuvaan vihapuheeseen hallitus valmistelee rikoslain muutosta, jolla sukupuoli lisättäisiin niiden vaikuttimien joukkoon, joiden perusteella rangaistusta (mistä tahansa) rikoksesta voidaan koventaa.
  • Hallitus on hyväksynyt paremman sääntelyn toimintaohjelman, jonka tavoitteena on parantaa lainsäädännön laatua, suunnittelua ja läpinäkyvyyttä.
  • Sekä oikeuskansleri että eduskunnan oikeusasiamies tukevat niiden tehtävien selkeyttämiseen tähtäävää uudistusprosessia, joka on tarkoitus esittää eduskunnalle syksyllä 2021.

Tiedonanto, joka tarkastelee tilannetta koko EU:ssa sekä erilliset maakohtaiset luvut löytyvät englanniksi täältä. Suomea käsittelevän luvun voi lukea suomeksi täältä ja EU-komission lehdistötiedotteen täältä.

Ihmisoikeuskeskus on osaltaan myötävaikuttanut EU-komission kertomukseen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston (ENNHRI, European Network of National Human Rights Institutions) koostaman ja julkaiseman varjoraportin kautta, jonka ENNHRI lähetti EU-komissiolle maaliskuussa. Voit lukea ENNHRI:n raportin täältä.

Ihmisoikeuskeskuksen Ihmisoikeusvaltuuskunta on julkaissut suosituksia päättäjille siitä, miten oikeudet on turvattava koronakriisin aikana ja sen jälkihoidossa. Julkaisuun sisältyy myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä suosituksia. Lue julkaisu täältä.