FRA: Sosiaalisten oikeuksien edistäminen on avain EU:n elpymiseen koronaviruspandemiasta

14.6.2022

Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut vuoden 2022 perusoikeusraporttinsa 8.6.2022.

FRA:n vuoden 2022 perusoikeusraportissa tarkastellaan ihmisoikeuksien suojelussa EU:ssa viime vuoden aikana tapahtunutta kehitystä ja puutteita. Sen johdantoluvussa arvioidaan pandemian vaikutusta ihmisten sosiaalisiin oikeuksiin, kuten koulutukseen, työllisyyteen ja terveydenhuoltoon. Raportissa pohditaan lasten, nuorten, ikääntyneiden, vammaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kokemuksia.

Siinä tarkastellaan myös, miten EU-maat aikovat käyttää 724 miljardia euroa EU:n rahoitusta, joka on tarkoitettu edistämään sosiaalisia oikeuksia pandemiasta toipumisen yhteydessä. Hallitusten tulisi ottaa kansalliset ihmisoikeus- tai tasa-arvoelimet mukaan seuraamaan, että EU:n rahoittamat elvytystoimet ovat perusoikeuksien mukaisia. Toimien avulla pitäisi pyrkiä erityisesti

  • toteuttamaan pandemiasta eniten kärsivien ihmisten sosiaalisten oikeuksia,
  • arvioimaan ja mukauttamaan EU:n rahoittamia toimenpiteitä, jotta varmistettaisiin niiden kunnioittavan ja edistävän sosiaalisia oikeuksia,
  • varmistamaan, että EU:n elpymisvarojen käyttö ei ole ristiriidassa EU:n perusoikeuskirjan eikä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen kanssa (CRPD).

Muita keskeisiä kysymyksiä vuonna 2021:

  • lasten oikeudet,
  • muuttoliike,
  • rasismi.

Raportissa esitetään yhteenveto ja analyysi ihmisoikeuksissa vuonna 2021 tapahtuneesta keskeisestä kehityksestä EU:ssa. Siinä tehdään myös toimenpide-ehdotuksia, joiden aihepiiriin kuuluvat Euroopan unionin perusoikeuskirja ja sen käyttö jäsenvaltioissa; yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys; rasismi ja siihen liittyvä suvaitsemattomuus; romaniväestön osallistaminen ja yhdenvertaisuus; turvapaikka-asiat, rajat ja muuttoliike; tietoyhteiskunta, yksityisyys ja tietosuoja; lapsen oikeudet; oikeussuojan saatavuus sekä YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano.

Lue perusoikeusraportti täältä (englanniksi).

Lue FRA:n lehdistötiedote kokonaisuudessaan täältä (suomeksi).