Haemme viestintäasiantuntijaa vakituiseen virkaan

11.2.2023

Ihmisoikeuskeskuksessa on haettavana vakituinen viestintäasiantuntijan virka. Tehtävänkuva on uusi ja siihen sisältyvät päivittäiset yleiset viestinnän tehtävät ja viestinnän kehittämiseen osallistuminen.

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=21-19-2023

Tehtävän kesto: Vakituinen

Alkamisaika: 1.4.2023 lukien tai sopimuksen mukaan

Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1 kpl
Hakuaika päättyy: 6.3.2023 klo 16:00
Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia / Ihmisoikeuskeskus, C-talo, Aurorankatu 6, 00102 Eduskunta
Tehtävän kuvaus:

Ihmisoikeuskeskuksessa on haettavana vakituinen viestintäasiantuntijan virka. Ihmisoikeuskeskuksen viestinnän tavoitteena on tukea keskuksen lakisääteistä tehtävää perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Viestinnällä vahvistetaan perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa yhteistyötä ja tiedonkulkua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viestintäasiantuntija työskentelee osana Ihmisoikeuskeskuksen viestintätiimiä. Tiimi antaa asiantuntija-apua viestinnässä ja huolehtii keskuksen media-, verkko-, ja sidosryhmäviestinnän päivittäisistä toiminnoista sekä niiden kehittämisestä.

Tehtävänkuva on uusi ja siihen sisältyvät päivittäiset yleiset viestinnän tehtävät ja viestinnän kehittämiseen osallistuminen. Tehtävään kuuluu muun muassa viestintämateriaalien ja sisältöjen tuottaminen (mm. verkkomateriaalit, sosiaalisen median kanavien materiaalit, tiedotteet, esitykset) eri kohderyhmille, tilaisuuksiin liittyvän viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen sekä viestinnän seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Myös verkkosivujen päivittäminen ja kehittäminen on osa tehtävänkuvaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme:

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa monipuolinen ja ajantasainen työkokemus viestinnän alalta. Työkokemusvaatimus tehtävässä on 5–8 vuotta. Perus- ja ihmisoikeuksien perusteiden tuntemus samoin kuin hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme kokemusta viranomaisviestinnästä.

Valittavalta odotamme hyvää kirjallista ilmaisua, tietoteknistä osaamista ja sosiaalisen median kanavien tuntemusta. Lisäksi tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä aloitteellista ja suunnitelmallista työtapaa.

Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito luetaan eduksi.

Ihmisoikeuskeskus arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Palkkauksen peruste: Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 10. Kokonaispalkka vaativuusluokassa 10 on tällä hetkellä 4 840,34 euroa/kk (sisältää henkilökohtaisen palkanosan, joka on palvelussuhteen aluksi tyypillisesti 25 %).

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys.

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä saattaa edellyttää matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 6.3.2023 klo 16.00 mennessä. Ihmisoikeuskeskukselle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:

Asiantuntija, tiiminvetäjä Susan Villa, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, puh. 09 432 3738.

keskiviikko 15.2. klo 15-17

tiistai 21.2. klo 14-16