Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) puheenjohtajaksi

8.12.2021

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston (ENNHRI) yleiskokous valitsi 3.12.2021 Ihmisoikeuskeskuksen johtajan Sirpa Raution ENNHRI:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi. Muut jäsenet hallituksessa edustavat Albanian, Bulgarian, Norjan, Puolan ja Saksan kansallisia ihmisoikeusinstituutioita (NHRI). Kausi on kolmen vuoden pituinen, alkaen 1.3.2022. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu edustaa ja johtaa verkoston toimintaa.

Albanian, Bulgarian, Norjan ja Suomen edustajat valittiin myös GANHRIn (kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden maailmanlaajuinen verkosto) hallitukseen. Euroopan verkostolla on Brysselissä pysyvä sihteeristö ja maailmanlaajuisella verkostolla Genevessä.

Sirpa Rautio on toiminut Ihmisoikeuskeskuksen johtajana vuodesta 2012. Rautio on jo aiemmin toiminut ENNHRI:n hallituksessa yhden kauden (2016 – 2019). Rautio on ollut myös EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsen 2015-2020 ja sen puheenjohtaja vuosina 2017 – 2020.

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution muodostavat Ihmisoikeuskeskus, sen valtuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamies. Suomen instituutiolle on myönnetty YK:n Pariisin periaatteiden mukainen korkein A-status vuosina 2014 ja 2019. Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on edistää ja seurata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja osallistua kansainväliseen ja eurooppalaiseen ihmisoikeusyhteistyöhön.

Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) jäseninä on 47 kansallista ihmisoikeusinstituutiota eri puolilta Eurooppaa.  Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden maailmanlaajuisessa verkostossa (GANHRI) on 118 jäsentä.