Ihmisoikeuskeskuksen materiaaleja ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksista

8.11.2021

Ihmisoikeuskeskus on kuluvan vuoden aikana julkaissut erilaisia vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksiin, kuten itsemääräämisoikeuteen ja inklusiiviseen koulutukseen liittyviä materiaaleja.

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies ovat tuottaneet itsearviointityökalun tukemaan kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestävien palveluntarjoajien ja -tuottajien toimenpiteitä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Itsearviointityökalun käyttämisen tavoitteena on, että erityishuoltoa järjestävät palveluntarjoajat ja -tuottajat tunnistavat omaan toimintaansa liittyviä kehityskohteita ja omaksuvat toimintatapoja, jotka vahvistavat ja tukevat asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Lue lisää Perus- ja ihmisoikeudet asumispalveluissa -hankkeesta täältä

Ihmisoikeuskeskus aloitti syksyllä 2020 hankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Hankkeen osana toteutettiin kysely, jonka pohjalta laadittiin raportti. Raportissa käsitellään sekä kyselyn vastauksia että laajemmin itsemääräämisoikeutta perus- ja ihmisoikeuskysymyksenä. Ihmisoikeuskeskus on myös järjestänyt aiheesta koulutuksia. Lue lisää ikääntyneiden itsemääräämisoikeudesta täältä.

Lisäksi Ihmisoikeuskeskus on julkaissut ihmisoikeuskasvatusmateriaalia vammaisten henkilöiden oikeudesta inklusiiviseen koulutukseen. Inklusiivinen koulutus ihmisoikeutena -koulutusmateriaalin tarkoituksena on lisätä opetus- ja kasvatusalalla tietoa YK:n vammaisyleissopimuksen artiklasta 24, joka takaa vammaisille henkilöille yhdenvertaisen oikeuden koulutukseen. Ihmisoikeusvaltuuskunta on kannanotossaan kehottanut valtioneuvostoa, ja erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä vahvistamaan opettajien ja kasvatusalan henkilöstön osaamista inkluusiosta ja sen toteuttamisesta, osoittamaan kouluihin riittävät resurssit, jotta niillä on mahdollisuus toteuttaa riittävät tukitoimet inklusiivisen opetuksen järjestämiseksi, sekä lisäämään tietoisuutta YK:n vammaisyleissopimuksesta ja sen velvoittavuudesta.

Ihmisoikeuskeskus ja sen Ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat kansallisen ihmisoikeusinstituution, jonka erityistehtävänä on YK:n vammaisyleissopimuksen (CRPD, UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta. Suomi hyväksyi vammaisyleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan toukokuussa 2016 ja ne tulivat voimaan 10.6.2016. Erityistehtävä on ensimmäinen Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle osoitettu lakisääteinen tehtävä.

Lisätiedot: 

Sirpa Rautio, johtaja, Ihmisoikeuskeskus 

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 9 432 3780