Ihmisoikeuskeskuksen nuorten asiantuntijoiden alumnitoiminta käynnistyy

14.12.2022

Ihmisoikeuskeskus on perustanut nuorten asiantuntijoiden alumniverkoston, jonka toiminta käynnistyi 12. joulukuuta verkoston tapaamisella. Verkoston päämääränä on tukea Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelman  kehitystä.

Nuorten ihmisoikeusosaamista on arvostettu Ihmisoikeuskeskuksessa sen perustamisesta lähtien, ja vuosien varrella Ihmisoikeuskeskukseen on palkattu useita harjoittelijoita ja nuoria asiantuntijoita edistämään ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuskeskus on myös ensimmäinen Suomessa toimiva ihmisoikeuksia edistävä elin, joka on luonut oman Nuorten asiantuntijoiden ohjelman. Vuonna 2022 aloitetun ohjelman tavoitteena on muun muassa edistää nuorten osallistamista ja osaamista perus- ja ihmisoikeuksista sekä valmentaa nuoria asiantuntijoita työmarkkinoille.

Nykypäivänä nuoret aikuiset ovat entistä kiinnostuneempia yhteiskunnallisista aiheista sekä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Trendi toistuu myös työnhaussa, jossa nuoret aikuiset kokevat entistä tärkeämpänä yhteiskunnan kannalta merkityksellisen työn.  

Nuorten työsuhteet ovat uran alkuvaiheessa usein määräaikaisia ja lyhyitä. Työsuhteen päättymisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa yhteydenpidon katkeamista työnantajaan, vaan jatkuva molemminpuolinen vuorovaikutus voi jatkua ja tuoda lisäarvoa. Tämä ajatus korostuu myös Ihmisoikeuskeskuksen nuorten asiantuntijoiden alumniverkostossa, jonka lähtökohtana on luoda kestävät rakenteet jatkuvalle yhteydenpidolle.

Ihmisoikeuskeskuksen nuorten asiantuntijoiden alumniverkosto ja sen toiminta on avointa kaikille Ihmisoikeuskeskuksen entisille ja tuleville nuorille työntekijöille ja keskuksen henkilökunnalle.

Lue lisää nuorten asiantuntijoiden alumniverkostosta keskuksen verkkosivulta.


Lisätiedot: 

Susan Villa, asiantuntija, Nuorten asiantuntijoiden ohjelman vetäjä, Ihmisoikeuskeskus

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267