Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu

26.5.2021

Vuoden 2020 aikana Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa painottuivat koronapandemian aikaisten toimien vaikutusten seuraaminen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Myös oikeusvaltiokysymykset olivat vahvasti esillä.

Perus- ja ihmisoikeuksien rajoitukset ja niiden vaikutukset olivat vahvasti esillä Ihmisoikeuskeskuksen ja sen Ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnassa vuonna 2020. Ihmisoikeuskeskus arvioi koronapandemian vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion toteutumiseen Suomessa. Arvion pohjalta keskus antoi hallitukselle suosituksia siitä, miten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on otettava huomioon pandemian hoidossa. Suositukset julkaistiin vuoden 2021 alussa.

Vaikka pandemia on koetellut kaikkia ihmisiä, haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset – kuten vammaiset henkilöt, ikääntyneet, vähemmistöihin kuuluvat sekä lapset ja nuoret - ovat selvästi kärsineet tilanteesta enemmän, ja esimerkiksi erilaiset rajoitustoimet ovat vaikuttaneet heihin usein vahvimmin. Vaikutuksien arviointia on jatkettava myös pandemian jälkihoidon aikana etenkin haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla, ja korjaavia toimenpiteitä on vahvistettava.

Viime vuoden aikana nousi esille myös puutteita perus- ja ihmisoikeuksien tuntemuksessa. Tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksista onkin vahvistettava edelleen, ja erityisen tärkeää on edistää viranomaisten osaamista. 

Kaiken kaikkiaan Suomi on kuitenkin selvinnyt hyvin, yhteiskuntarauha on säilynyt, instituutiot ovat toimineet poikkeusoloissakin ja oikeusvaltion periaatteita on pääsääntöisesti kyetty noudattamaan. Nyt on aika arvioida, miten kriisikestävyyttä pitää vahvistaa jatkossa. Siinä pohdinnassa oikeusvaltio ja perus- ja ihmisoikeudet on pidettävä keskiössä.

Lue lisää Ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta vuoden 2020 toimintakertomuksesta.

 

Lisätiedot:

Sirpa Rautio, johtaja, Ihmisoikeuskeskus

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 (0)9 4321 (eduskunnan vaihde)