Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon CRPD-komitealle työtä ja työllistymistä koskevasta yleiskommenttiluonnoksesta

3.12.2021

Ihmisoikeuskeskus toimitti 3.12.2021 YK:n vammaisyleissopimusta valvovalle komitealle (CRPD-komitea) lausunnon komitean luonnoksesta yleiskommentiksi. Yleiskommentti käsittelee YK:n vammaisyleissopimuksen 27 artiklaa, jossa on kyse vammaisten henkilöiden oikeudesta työhön ja työllistymiseen.

Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus esittää, että CRPD-komitea

  • kiinnittäisi yleiskommentissaan enemmän huomiota työvoimaviranomaisten tärkeään rooliin vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämisessä.
  • antaisi konkreettisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä kohtuullisesta mukauttamisesta työelämässä.
  • huomioisi yleiskommentissaan nykyistä selkeämmin palveluiden, kuten henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden, ja apuvälineiden merkityksen vammaisten henkilöiden työelämäosallisuuden edistämisessä.

Ihmisoikeuskeskuksen englanninkielinen lausunto CRPD-komitealle luettavissa kokonaisuudessaan täältä: