Ihmisoikeuskeskus on julkaissut koosteen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa

25.3.2021

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja vuodelta 2019 kokoaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien ja edistävien itsenäisten ja riippumattomien toimijoiden (PIO-valvojat) havaintoja.

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa – koottuja havaintoja vuodelta 2019 kokoaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien ja edistävien itsenäisten ja riippumattomien toimijoiden (PIO-valvojat) havaintoja. Havainnot koskevat puutteita ja ongelmia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa. Mukaan on otettu myös joitakin ratkaisuja korkeimmista oikeuksista ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta.

Julkaisussa painottuvat Ihmisoikeuskeskuksen yleisessä perus- ja ihmisoikeuksien seurannassa tällä hetkellä mukana olevat aihealueet ja oikeudet. Tiedot on kerätty pääasiassa vuoden 2019 vuosi- ja toimintakertomuksista sekä verkkotiedotteista. Kooste ei ole kattava esitys kaikista valvonnassa tehdyistä havainnoista koskien perus- ja ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeuskeskus julkaisi ensimmäisen vastaavan koosteen valvojien havainnoista vuonna 2020. Jatkossa PIO-valvojien huomiot sisällytetään Ihmisoikeuskeskuksen omaan seurantaan ja raportointiin.

Koosteen yhteydessä julkaistaan myös kaavio perus- ja ihmisoikeustoimijoista Suomessa.

 

Lue Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja täältä.