Ihmisoikeusvaltuuskunta: Vammaisten lasten oikeus inklusiivisen opetukseen on taattava

4.5.2021

Kuva: Imelda Bell, https://photographybyimelda.co.uk/

Inklusiivisen opetuksen oikeusperustetta, velvoittavuutta ja sisältöä ei edelleenkään täysimääräisesti ymmärretä Suomessa. Tilanne asettaa vammaisten lasten oikeuden inklusiiviseen opetukseen vaakalaudalle.

Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta korostavat kannanotossaan, että inklusiivinen opetus on ihmisoikeus, ei mielipidekysymys. Inklusiivinen opetus on valtion velvollisuus ja vammaisten lasten oikeus.

Inklusiiviseen opetukseen liittyvissä käytännön ongelmissa on kyse alimitoitetusta tuesta opettajille ja oppilaille sekä osaamisvajeesta ja asenteista. Pelkkä resurssien lisäys ilman käytäntöjen ja ajattelutavan muutosta ei kuitenkaan ratkaise inklusiivisen opetuksen haasteita. Inklusiiviseen opetukseen liittyen tarvitaan Suomessa laaja ja monialainen asennemuutos.

Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta kehottavat valtioneuvostoa, ja erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä

  • vahvistamaan opettajien ja kasvatusalan henkilöstön osaamista inkluusiosta ja sen toteuttamisesta, 
  • osoittamaan kouluihin riittävät resurssit, jotta niillä on mahdollisuus toteuttaa riittävät tukitoimet inklusiivisen opetuksen järjestämiseksi,
  • lisäämään tietoisuutta YK:n vammaisyleissopimuksesta ja sen velvoittavuudesta.

 

Lue kannanotto täältä

 

Lisätiedot:

Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (eduskunnan vaihde)

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä ja käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita. Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.