IOK:ssa haettavana kaksi nuoren asiantuntijan määräaikaista virkasuhdetta, Valtiolle.fi ID 21-61-2021

19.10.2021

IHMISOIKEUSKESKUKSEN NUOREN ASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE
(Valtiolle.fi ID: 21-61-2021 )

Organisaation esittely: Ihmisoikeuskeskus seuraa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia Suomessa ja osallistuu kansainväliseen ja eurooppalaiseen ihmisoikeusyhteistyöhön. Ihmisoikeuskeskuksella on lisäksi YK:n vammaisyleissopimuksen perusteella erityistehtävänä edistää ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Keskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton, mutta hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa. Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät on määritelty laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä (3 a luku). Yhdessä oikeusasiamiehen kanssa Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

Tehtävän kesto: Määräaikainen virkasuhde

Määräaikaisuuden syy: Työn luonne (laki eduskunnan virkamiehistä 8 § 1 mom), Nuorten asiantuntijoiden ohjelma
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 2 kpl
Hakuaika päättyy: 3.11.2021 klo 16:00
Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia / Ihmisoikeuskeskus, C-talo, Aurorankatu 6, 00102 Eduskunta

Tehtävän kuvaus: Ihmisoikeuskeskuksessa on käynnistetty uransa alkuvaiheessa olevien nuorten asiantuntijoiden ohjelma. Nuorten asiantuntijoiden ohjelma tarjoaa mahdollisuuden perehtyä Ihmisoikeuskeskuksen toimintaan ja sen toimintaympäristöön, tilaisuuden oppia perus- ja ihmisoikeustyöstä, kehittää itseään ja verkostoitua ammatillisesti. 

Ohjelmassa on haettavana kaksi nuoren asiantuntijan määräaikaista virkasuhdetta (18 kk). Tehtävä alkaa 17.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Ohjelmaan valitut asiantuntijat osallistuvat Ihmisoikeuskeskuksen toimintaan yhdessä keskuksen muiden virkamiesten kanssa. Tehtävät liittyvät perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja seurantaan, koulutukseen, tutkimukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, tiedotukseen ja viestintään. Tehtävää on mahdollista muokata virkasuhteeseen nimitettävän oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaisesti. Toinen tehtävistä painottuu vammaisten henkilöiden oikeuksien tehtäväalueelle. 

Ihmisoikeuskeskus arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, erityisesti henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta vammaisuudesta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme: Odotamme ohjelmaan hakevilta vähintään perustason perus- ja ihmisoikeusosaamista ja kiinnostusta syventää ja laajentaa tätä osaamista. Edellytämme lisäksi vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, joustavuutta ja aloitekykyä. Viestinnällinen osaaminen lasketaan eduksi.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin ja englannin kielen taito ja muu kielitaito luetaan eduksi. 

Palkkauksen peruste: Virkasuhteen palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 8. Kokonaispalkka vaativuusluokassa 8 on tällä hetkellä noin 3 360 euroa/kk (sisältää henkilökohtaisen palkanosan, joka on palvelussuhteen aluksi 25 %).

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys.

Koeaika: Virkasuhteeseen voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä saattaa edellyttää matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 3.11.2021 klo 16.00 mennessä. Ihmisoikeuskeskukselle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja nuorten asiantuntijoiden ohjelmasta ja tehtävistä:

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, puh. 09 432 3780.