IOV: Ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 7.6.2021 etäkokoukseen, jossa käsiteltiin oikeusvaltioteemaa

3.8.2021

Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 7.6.2021 etäkokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien tilaa Euroopassa ja Suomessa.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovicin mukaan koronapandemiakriisi on muuttunut ihmisoikeuskriisiksi joissakin Euroopan maissa. Pandemia on muun muassa paljastanut olemassa olleita tasa-arvon rakenteellisia ongelmia sekä lisännyt köyhyyttä ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Jotkin Euroopan maat ovat rajoittaneet pysyvästi kansalaistensa ihmisoikeuksia koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan varjolla. Mijatovic korosti kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden roolia ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnassa. Mijatovicin mukaan jokaisessa Euroopan neuvoston jäsenvaltiossa tulisi olla itsenäinen ja hyvin resursoitu ihmisoikeusinstituutio.

Mijatovic nosti Suomen suurimmiksi haasteiksi translain, rasismin ja syrjinnän. Suomen kansallisen ihmisoikeustoimijoiden haasteiksi Mijatovic nosti ihmisoikeustoimijoiden monimutkaisen rakenteen ja liian pienet resurssit.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun vuosiraportti 2020

Ajankohtaisia oikeusvaltiokysymyksiä ja -toimijoita Suomessa esittelivät EU-tuomioistuimen tuomarivalintalautakunnan puheenjohtaja Alan Rosas, Helsingin yliopiston professori Kimmo Nuotio sekä oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston päällikkö Johanna Suurpää. Esiin nousi muun muassa;

  • valmiuslain uudistaminen, erityisesti tarkastelussa on perustuslain 23 § ja valmiuslain suhde
  • perustuslain uudistamistarpeiden tarkastelu
  • tuomioistuinten riippumattomuuden takeiden varmistaminen ja resilienssin lisääminen
  • Euroopan komission 2021 oikeusvaltioraportti (julkaistaan loppukesästä) ja sen sisältämät suositukset.

Kokouksessa esiteltyjä uusia oikeusvaltiotoimijoita ovat:

Ihmisoikeuskeskus seuraa ja edistää oikeusvaltioperiaatteen toteutumista työssään. Ihmisoikeuskeskus on esimerkiksi julkaissut selvityksen perustuslain 106 §:n etusijasäännöksestä ja ilmeisen ristiriidan vaatimuksesta.