Itsearviointityökalu kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestäville toimijoille

25.10.2021

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies ovat tuottaneet itsearviointityökalun tukemaan kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestävien palveluntarjoajien ja -tuottajien toimenpiteitä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Itsearviointityökalun tarkoituksena on, että erityishuoltoa järjestävät palveluntarjoajat ja -tuottajat tunnistavat omaan toimintaansa liittyviä kehityskohteita ja omaksuvat toimintatapoja, jotka vahvistavat ja tukevat asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.

Työkalu sisältää esimerkkejä oikeuskäytännöstä ja laillisuusvalvojien kannanotoista liittyen siihen, miten itsemääräämisoikeus on ymmärrettävä ja millaisia toimenpiteitä sen vahvistaminen palveluntarjoajilta ja -tuottajilta edellyttää.

Itsearviointityökalu ja siihen liittyviä lisätietoja löytyy täältä:

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vammaisten-henkiloiden-oikeudet/pio-asumispalveluissa/

Itsearviointityökalu on kehitetty ja tuotettu Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhteistyönä perus- ja ihmisoikeudet asumispalveluissa -hankkeessa.

Lisätietoja antavat Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Mikko Joronen, p. 09 432 3784 ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Minna Verronen, p. 09 432 3394.

Korjaus uutiseen 15.2.2024. Itsearviointityökalua koskeva linkki korjattu.