Julkaisutiedote: Raportti itsemääräämisoikeudesta ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa

31.5.2021

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisema raportti käsittelee laajasti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä niin yleisellä tasolla kuin asumispalveluiden henkilökunnan näkökulmasta. Keskuksen tavoitteena on edistää ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta vahvistamalla henkilöstön osaamista perus- ja ihmisoikeuksista.

Ympärivuorokautisten asumispalvelujen henkilökunnan tietoisuus itsemääräämisoikeu­teen liittyvistä kysymyksistä parantaa iäkkäiden asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Henkilöstön koulutuksen kehittäminen onkin avain­asemassa ikääntyneiden asiakkaiden itsemää­räämisoikeuden vahvistamisessa. Ihmisoikeuskeskus aloitti syksyllä 2020 hankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Hanketta käynnistämässä olivat Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja yhteistyö­tahoina mukana olivat Attendo, Esperi Care, Elna-Marian ja Miljan hoivakoti, Kainuun soten ikäihmisten ympärivuorokautiset hoivapalvelut ja Vantaan kaupunki.

Hankkeeseen osallistuvien tehostetun palveluasumisen yksiköiden henkilökunnalle, esimiehille ja vastaaville lääkäreille lähetettiin aluksi kysely, jolla kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä ja osaamista perus- ja ihmisoikeusasioissa ja käsityksiä erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeudesta. Kyselyn pohjalta laadittiin raportti, jossa käsitellään sekä kyselyn vastauksia että laajemmin itsemääräämisoikeutta perus- ja ihmisoikeuskysymyksenä. Kyselyn ja raportin on yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa ja sen toimeksiannosta toteuttanut TtT, dosentti Mari Aaltonen Tampereen yliopiston Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksiköstä. Raportti julkaistaan kesäkuun lopulla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijavirasto, jonka tehtävänä on seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomes­sa. Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa ikääntyneisiin liittyvässä toiminnassa, päätöksenteossa ja lainsäädännössä se­kä laajemmin asenteissa.

Lisätiedot:

Sanna Ahola, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267