Lehdistönvapaus ei ole itsestäänselvyys – kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään 3.5.

3.5.2021

Lehdistönvapauden päivänä 3. toukokuuta muistutetaan vapaan median merkityksestä demokratialle ja oikeusvaltion toiminnalle. Lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan tilanne on heikentynyt hälyttävästi eri puolilla maailmaa – myös Euroopassa. Vapaata mediaa ei pidä ottaa missään itsestäänselvyytenä.

Namibian Windhoekissa hyväksyttiin 3. toukokuuta vuonna 1991 niin kutsuttu Windhoekin julistus. Julistus painottaa vapaata, moninaista ja moniarvoista mediaa. Kaksi vuotta myöhemmin Windhoekin julistuksen hyväksymispäivä julistettiin Unescon aloitteesta lehdistönvapautta kunnioittavaksi teemapäiväksi YK:n yleiskokouksessa. Tänä vuonna juhlitaan julistuksen 30-vuotispäivää.

Vuoden 2021 lehdistönvapauden päivänä Unesco haluaa nostaa esille kolme keskeistä tekijää median toimintaympäristön turvaamiseksi:

  • uutismedian taloudellinen toimintakyky on turvattava
  • suurten verkkoyritysten läpinäkyvyyttä on vahvistettava erilaisin mekanismein ja
  • medialukutaitoa on parannettava, jotta ihmiset tunnistavat median arvon sekä osaavat puolustaa ja vaatia journalismia tiedonsaannin turvaamiseksi. 

Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF, Reporters sans frontières) 20. huhtikuuta julkaisemassa maailmanlaajuisessa lehdistönvapausindeksissä Pohjoismaat pitävät edelleen kärkisijoja. Suomi on listalla sijalla kaksi toista vuotta peräkkäin. Lehdistönvapauden tilanne on kuitenkin huonontunut ympäri maailmaa. Tilanne on heikentynyt hälyttävästi myös Euroopassa, sillä parhaimpien maiden joukossa on enää 12 eurooppalaista valtiota. Esimerkiksi Saksa putosi indeksissä kaksi pykälää sijalle 13 toimittajiin pandemian aikana kohdistuneiden toistuvien hyökkäysten vuoksi.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö muistuttaakin, että vaikka Euroopassa sananvapaustilanne on globaalisti yhä paras, harhaanjohtavan ja väärän tiedon leviäminen ja sen kielteiset seuraukset toimittajia kohtaan ovat hälyttävästi lisääntyneet.

Euroopan neuvoston toimittajien turvallisuutta ja suojelua tarkastelevassa vuosiraportissa 2021 nostetaan yhtenä huolenaiheena esille monen Euroopan maan käyttöön ottamat poikkeusoloja koskevat lait koronapandemian aikana. Poikkeuslakeja on käytetty rajoittamaan median toimintaa. Vuonna 2020 Euroopan neuvoston Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists sai 40 prosenttia enemmän hälytyksiä toimittajien kohtaamista uhista kuin vuotta aiemmin.

Suomessa tilanne lehdistönvapauden osalta on edelleen hyvä, mutta huolestuttava kehitys maailmalla muistuttaa siitä, että lehdistönvapaus ei ole itsestäänselvyys. Vapaasta, moninaisesta ja moniarvoisesta mediasta on pidettävä aktiivisesti huolta myös täällä.

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kaikessa toiminnassaan. Keskus seuraa järjestelmällisesti oikeusvaltiokysymyksiä ja raportoi vuosittain Euroopan komissiolle Suomen oikeusvaltion tilasta. Yhtenä tarkasteluaiheena on median vapaus ja moninaisuus.

 

Lue lisää:

Kansainvälinen lehdistönvapauden päivä Unescon sivuilla: https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

Windhoekin julistus: https://en.unesco.org/news/30th-anniversary-windhoek-declaration

Toimittajat ilman rajoja -järjestön tiedote: https://www.toimittajatilmanrajoja.fi/post/v%C3%A4kivalta-toimittajia-kohtaan-kaksinkertaistui-euroopassa-pohjoismaat-journalismin-harvoja-mallima

Euroopan neuvoston raportti toimittajien tilanteesta vuonna 2021: https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e

Median tilanteen nurja puoli -blogikirjoitus: http://ihmisoikeuskeskus.blogspot.com/2020/09/median-nurja-puoli.html