Oikeus hyvään kohteluun kuuluu kaikille – itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehitysvammaisten erityishuollossa

16.11.2021

Marraskuun alussa tuli ilmi tapaus, jossa kehitysvammaista lasta oli pahoinpidelty ja kohdeltu myös muilla tavoin lainvastaisesti hoivakodissa vuosien ajan.  Alaikäistä kehitysvammaista henkilöä oli sidottu laittomasti muun muassa teipillä ja kuormaliinoilla. Ylen selvitys tapauksesta luettavissa täältä ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote täältä.

Ihmisoikeuskeskus nostaa lapsen oikeuksien viikon aikana esiin kaikkien lasten oikeuden hyvään kohteluun.

Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen tuottama itsearviointityökalu tukee kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestävien palveluntarjoajien ja -tuottajien toimenpiteitä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Omavalvonta ei kuitenkaan korvaa viranomaisvalvontaa, jota pitää myös lisätä omavalvonnan kehittämisen ohella.

Itsearviointityökalun tarkoituksena on, että erityishuoltoa järjestävät palveluntarjoajat ja -tuottajat tunnistavat omaan toimintaansa liittyviä kehityskohteita ja omaksuvat toimintatapoja, jotka vahvistavat ja tukevat asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.

Työkalu sisältää esimerkkejä oikeuskäytännöstä ja laillisuusvalvojien kannanotoista liittyen siihen, miten itsemääräämisoikeus on ymmärrettävä ja millaisia toimenpiteitä sen vahvistaminen palveluntarjoajilta ja -tuottajilta edellyttää.

Itsearviointityökalu ja siihen liittyviä lisätietoja löytyy täältä:

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vammaisten-henkiloiden-oikeudet/ihmisoikeuskeskuksen-tyo-vammais/pio-asumispalveluissa/

Itsearviointityökalu on kehitetty ja tuotettu Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen yhteistyönä perus- ja ihmisoikeudet asumispalveluissa -hankkeessa.

Lisätietoja antaa Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Mikko Joronen, p. 09 432 3784.