Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2.2020

6.2.2020

Päivää voi juhlistaa mm. seuraamalla suorana lähetyksenä juhlallisuuksia YLE Areenalta klo 11.55.

Saamelaisten kansallispäivä (Sámiid álbmotbeaivi )

Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain 6. helmikuuta. Kansallispäivä on yhteinen kaikille saamelaisille Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Suomalaiseen almanakkaan päivä merkittiin vuonna 2004. Kansallispäivästä päätettiin vuonna 1992 ja juhlapäivän juuret juontavat yli sadan vuoden taakse, vuoteen 1917. Trondheimissa Norjassa järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous 6.2.1917. Kokouksen tarkoitus oli pohtia saamelaisten elinmahdollisuuksia ja ottaa kantaa saamelaisia koskeviin kysymyksiin. Käsitellyistä aiheista tärkeimpiä olivat liikkumiseen, maiden käyttöön, poronhoitoon ja koulunkäyntiin liittyvät kysymykset.

 

Saamelaiset ovat EU-alueen ainoa alkuperäiskansa

Saamelaiset ovat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alkuperäiskansaa. Kieleltään saamelaiset kuuluvat suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen mutta saamelaisten geneettisessä perimässä on säilynyt piirteitä, jotka erottavat saamelaiset kaikista naapurikansoistaan.

Saamelaisten asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vuonna 1995. Saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä siihen kuuluvia perinteisiä elinkeinojaan. Saamen kielen käytöstä viranomaisissa on säädetty oma laki.

Saamelaisilla on ollut vuodesta 1996 lähtien kotiseutualueellaan kieltään ja kulttuuriaan koskeva perustuslain mukainen itsehallinto. Saamelaisten itsehallintoon kuuluvia tehtäviä hoitaa saamelaisten vaaleilla valitsema parlamentti, Saamelaiskäräjät.

Saamelaisia on Suomessa noin 10.000. Kaikkiaan saamelaisia on yhteensä 75 000-100 000. Eniten saamelaisia on Norjassa.

Alkuperäiskansoja on kaikilla mantereilla ja niihin kuuluu yhteensä noin 370 miljoonaa ihmistä noin 70 valtiossa. Valtaosa maailman uhanalaisista kielistä on alkuperäiskansojen kieliä. Vuosi 2019 on myös YK:n kansainvälinen alkuperäkansojen kielten vuosi.

 

Ihmisoikeuskeskuksen luentosarja:
Perustuslaki 17 § - oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

 

 

Saamelaisten lippu - Sámi leavga

Saamelaisten lippu on yhteinen kaikille saamelaisille. Lippu hyväksyttiin saamelaisten viralliseksi symboliksi saamelaisten 13. pohjoismaisessa konferenssissa Åressa 15. elokuuta 1986. Samalla hyväksyttiin myös toinen kansallinen symboli: Sámi soga lávlla/Saamen suvun laulu.

Saamen lipun punainen ympyrä kuvaa aurinkoa ja sininen ympyrä kuuta. Lipun kuva-aihe tulee noitarummusta ja Ruotsin saamelaisen Anders Fjellnerin (1795–1876) runosta Biejjie-baernie eli Auringonpojat. Fjellner kuvaa saamelaisia runossaan auringon tyttäriksi ja pojiksi.Lipussa leiskuvat kirkas punainen, sininen, keltainen ja vihreä. Samoja värejä on perinteisesti käytetty saamelaisten kansan- ja kansallispuvussa, gáktissa.

Saamelaisilla on nykyään 12 yhteistä saamelaiskonferenssissa hyväksyttyä liputuspäivää. Suomen sisäministeriö suosittaa saamen liputuspäiville myös yleistä liputusta. Yksityisillä kansalaisilla, yhteisöillä ja yrityksillä on juhlamielen, kunnioituksen tai surun osoittamiseksi vapaus liputtaa Saamen lipulla muulloinkin kuin virallisina liputuspäivinä.

 

Koulutusmateriaalia saamelaisuudesta

Saamelaisuuteen voi tutustua esimerkiksi elokuvan, musiikin tai erilaisten saamelaisuutta koskettavien teemojen, kuten saamen kielten, saamen puvun, saamelaisten elinkeinojen tai kansallistunnusten kautta. Paljon materiaalia ja valmiita tehtäviä opetuskäyttöön löytyy Saamelaiskäräjien tuottamalta ja Opetushallituksen rahoittamalta oktavuohta.com-sivustolta. Oktavuohta on pohjoissaamea ja tarkoittaa yhteyttä.

Saamelaisten kansallispäivä YLE Areenalla klo 11.55. alkaen https://areena.yle.fi/1-50438404

Dokumentti Nainen joka kokosi saamelaiset https://areena.yle.fi/1-4149299 

Uusi 6-osainen sarja Makuja saamelaisesta keittiöstä https://areena.yle.fi/1-4488077

2-osainen sarja Saamelaishäät https://areena.yle.fi/1-3821252

Saamenkieliset uutiset Oddasat https://areena.yle.fi/1-3830094

YLE uutisten YLE Sápmi-sivusto (uutisia ajoittain myös suomeksi) https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/

 

Saamelaisuuden live-oppitunti

Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarista striimaa 6.2. klo 12.00–12.45 kansallispäivän livevelähetyksen sogku.fi/live/.

 

Linkkejä