Perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä tehostettava – sopimusvalvontaelinten suositukset paremmin käyttöön teemakoosteiden avulla

12.5.2023

Suomi on sitoutunut kahdeksaan YK:n ihmisoikeussopimukseen ja kahdeksaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Sopimusvalvontaelimet (jäljempänä komiteat) tarkastelevat määräajoin sopimusten takaamien oikeuksien toteutumista Suomessa. Tarkastelu perustuu hallituksen antamaan raporttiin ja muun muassa Ihmisoikeuskeskuksen ja kansalaisjärjestöjen antamiin tietoihin. Tarkastelun jälkeen komiteat antavat Suomelle suosituksia.

Eri komiteat antavat suosituksia raportointiaikataulujensa mukaisesti samoistakin asioista ja kokonaiskuva jää helposti hajanaiseksi. Suosituksia on paljon, niitä ei tunneta ja ne jäävät siten usein liian vähälle huomiolle, jolloin samat perus- ja ihmisoikeusongelmat jäävät korjaamatta vuodesta toiseen.

Suosituskoosteet

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut verkkosivuillaan eri komiteoiden antamista viimeisimmistä suosituksista tehtyjä teemakoosteita. Koosteista on tehty myös tiivistelmät, joissa suositukset on jaoteltu alateemoittain. Keskuksen tavoitteena on edistää suositusten käyttämistä, komiteoiden toteamien ongelmien hahmottamista kokonaisuutena ja oikeuksien toteutumista.

Koosteissa ei ole käsitelty kaikkia suositusten teemoja, ja vastaavasti jotkut suositukset voivat löytyä useampien teemojen alta.

Suosituksia on seurattu maaliskuuhun 2023 asti. Viimeisimmät huomioidut suositukset julkaisuhetkellä ovat Suomen YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) saamat suositukset maaliskuussa 2023.

Kaikki komiteoiden suositukset löytyvät ulkoministeriön suosituskoosteesta (päivitetty 11/2022).

Koosteiden teemat

Koostettuja teemoja julkaistaan nyt kymmenen, mutta alkukesästä julkaistaan kolme teemakoostetta lisää. Koosteita ja tiivistelmiä päivitetään ja täydennetään ajoittain.

Teemakoosteet

1.      Vammaisten henkilöiden oikeudet

2.      Ikääntyneiden oikeudet

3.      Alkuperäiskansan oikeudet (julkaistaan myöhemmin, UM:n 2022 kooste tässä linkissä)

4.      Ihmiskauppa

5.      Kielelliset oikeudet

6.      Lapsen oikeudet (julkaistaan myöhemmin)

7.      Naisiin kohdistuva väkivalta

8.      Romanien oikeudet

9.      Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet

10.  Sosiaaliturva, terveys ja työllisyys

11.  Syrjintä ja rasismi (julkaistaan myöhemmin)

12.  Ulkomaalaiset ja maahanmuutto

13.  Vankeus ja vankilat

Koosteiden tausta-aineistot on lueteltu tällä sivulla