Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu

6.6.2022

Vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamat perus- ja ihmisoikeusvaikutukset alkoivat entisestään korostua. Ihmisoikeuskeskus seurasi tätä kehitystä tarkasti työssään ja antoi viranomaisille suosituksia. Lisäksi viime vuonna keskuksen työssä korostui itsemääräämisoikeuden tukeminen.

Suomi pyrki vielä vuonna 2021 hillitsemään covid-19-taudin leviämistä erilaisilla perusoikeuksien rajoituksilla suojellakseen oikeutta elämään ja terveyteen. Ihmisoikeuskeskus seurasi perusoikeuksien rajoituksia tarkasti. Ihmisoikeuskeskuksen pluralistinen yhteistyöelin ihmisoikeusvaltuuskunta antoikin suosituksia hallitukselle vuoden alussa, miten rajoitusten negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia voitaisiin torjua. Vuoden aikana ihmisoikeusvaltuuskunta teki myös kannanoton opettajien ihmisoikeuskasvatuskoulutuksen tukemiseksi, sekä vammaisten oppilaiden oikeudesta inklusiiviseen opetukseen. 

Ihmisoikeuskeskuksen vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksia koskevassa työssä korostui itsemääräämisoikeuden tukeminen. Tukeakseen asukkaiden itsemääräämisoikeutta kehitysvammaisten asumispalveluissa keskus kehitti itsemääräämisoikeustyökalun, jonka avulla voi tarkastella, miten hyvin rajoittamistoimenpiteet noudattavat lakia. Ikääntyneiden oikeuksien puolesta tehtävässä työssä selvitettiin puolestaan vanhusten asumispalvelujen henkilökunnan käsityksiä asukkaiden itsemääräämisoikeudesta. Selvisi, että henkilökunnalla on monia virheellisiä käsityksiä. Raportin pohjalta työstettiin koulutuspaketti, jota on jalkautettu kuntiin ja muille sidosryhmille.

Vuoden aikana otettiin myös tärkeä askel järjestelmällisen tiedon kartuttamiseksi Suomen ihmisoikeustilanteesta, kun Ihmisoikeuskeskuksen raportointijärjestelmä Lempi näki päivänvalon. Tavoitteena on, että keskuksella on kattava Suomen perus- ja ihmisoikeustilannetta kuvaava kertomus, joka voitaisiin jatkossa luovuttaa eduskunnalle, kuten valtuutettujen eduskuntakertomukset.

Lue lisää Ihmisoikeuskeskuksen toiminnasta vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

Lisätiedot:

Sirpa Rautio, johtaja, Ihmisoikeuskeskus
sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 (0)9 4321 (eduskunnan vaihde)