Mietintö translain uudistuksesta valmistui sosiaali- ja terveysvaliokunnassa – Ihmisoikeuskeskus painotti lausunnossaan translasten ja -nuorten asemaa

20.1.2023

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä uudeksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta (nk. translaki) valmistui eilen. Mietinnössä hyväksyttiin hallituksen esitys pääosin, mutta esitystä muutettiin siten, että uuden hakemuksen sukupuolen vahvistamiseksi voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä sukupuolen vahvistamisesta.

Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen mukaiset sukupuolen vahvistamisen edellytykset: sukupuolensa voisi jatkossa vahvistaa henkilö täysi-ikäinen Suomen kansalainen tai Suomessa asuva henkilö, joka esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Lisääntymiskyvyttömyyttä ei jatkossa enää vaadittaisi, ja oikeudellinen sukupuolen vahvistaminen erotettaisiin lääketieteellisestä prosessista, mikä poistaisi nykylain selvät ihmisoikeusloukkaukset. Translain uudistus merkitsee siis suurta edistystä transihmisten ihmisoikeuksien täysimääräiselle turvaamiselle.

Täysi-ikäisyysedellytyksen takia alaikäisten translasten ja -nuorten on kuitenkin jatkossakin mahdotonta vahvistaa oikeudellinen sukupuolensa sukupuoli-identiteettinsä mukaiseksi. Täysi-ikäisyysedellytys ei ole täysin lapsen oikeuksien mukainen edellytys. Ihmisoikeuskeskus painotti tästä syystä lausunnossaan erityisesti translasten ja -nuorten oikeuksia.

Myös perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta, jotka antoivat lausunnot sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, kiinnittivät täysi-ikäisyysedellytykseen kriittistä huomiota. Perustuslakivaliokunta piti edellytystä ongelmallisena erityisesti perustuslain 6 §:n 3 momentin näkökulmasta, joka turvaa lapsen oikeuden saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Alaikäisten sulkeminen kokonaan sukupuolen vahvistamisen ulkopuolelle merkitsee valiokunnan mukaan käytännössä sitä, että tämä oikeus ei välttämättä toteudu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei muuttanut täysi-ikäisyysedellytystä, mutta päätti esittää, että eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen vahvistamisessa. Ihmisoikeuskeskus pitää lausumaa erittäin tärkeänä translasten ja -nuorten oikeuksien edistämiseksi. Seuraavaksi eduskunta keskustelee ja äänestää lakiesityksestä täysistunnossa.