Ihmisoikeuskeskuksen uusi Nuorten asiantuntijoiden ohjelma alkaa – nuorten ääntä on vahvistettava ihmisoikeustyössä

1.2.2022

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelma pyörähtää käyntiin tänään 1. helmikuuta. Kyseessä on Ihmisoikeuskeskuksen uusi avaus, jolla halutaan tarjota uransa alussa oleville asiantuntijoille mahdollisuus syventää tietoja perus- ja ihmisoikeuksista ja perehtyä laajasti ihmisoikeustyöhön.

Nuorten asiantuntijoiden ohjelman ensimmäiselle kaudelle (1.2.2022-31.7.2023) tulivat valituiksi Elsa Korkman ja Sanni Myllyaho noin 240 ehdokkaan joukosta.

”Haluamme osaltamme tukea nuorten osallistumista ja nostaa heidän ääntään esille ihmisoikeustyössä. Näin rakennamme parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta, joka perustuu vahvalle perus- ja ihmisoikeuspohjalle”, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio painottaa.

Ohjelma kestää 1,5 vuotta, ja yhdellä kaudella paikkoja on kahdelle nuorelle asiantuntijalle. Ohjelmaan valitut asiantuntijat osallistuvat Ihmisoikeuskeskuksen toimintaan yhdessä keskuksen muiden virkamiesten kanssa. Toinen tehtävistä painottuu vammaisten henkilöiden oikeuksiin. Lisäksi viestintätyö on keskeisessä osassa ohjelmassa. 

Ohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa nuorten asiantuntijoiden perus- ja ihmisoikeusosaamista
  • lisätä nuorten näkökulmaa perus- ja ihmisoikeuksista Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa
  • vahvistaa nuorten ääntä yleisessä keskustelussa perus- ja ihmisoikeuksista
  • tarjota ponnahduslauta perus- ja ihmisoikeuksien parissa työskentelylle myös ohjelman jälkeen.

Nuorten asiantuntijoiden ohjelman kuulumisia voit seurata jatkossa muun muassa Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla ja somekanavilla. #NuortenOhjelma

Nuorten asiantuntijoiden ohjelma Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/tietoa-meista/nuortenohjelma/

Lisätiedot

Sirpa Rautio, johtaja, Ihmisoikeuskeskus

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 9 4321 (eduskunnan vaihde)

Susan Villa, asiantuntija, Nuorten asiantuntijoiden ohjelman vetäjä, Ihmisoikeuskeskus

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267